HR PSOR sudjeluje na javnoj raspravi o izmjeni Direktive o nefinancijskom izvještavanju

9.06.20. | Događanja, Vijesti

Kao nacionalni partner CSR Europe, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj sudjeluje u mrežnoj javnoj raspravi o izmjeni Direktive o nefinancijskom izvještavanju. Sudjelovanje članica HR PSOR-a i partnera CSR Europe bit će od velikog značaja, s obzirom da će obuhvatiti kompanije iz različitih država Europe, iz brojnih sektora i drugačijih korporativnih kultura

Priredio: Marko Ezgeta 

Osnovne informacije o Direktivi o nefinancijskom izvještavanju

Direktiva o nefinancijskom izvještavanju (2014/95/EU) amandman je na Računovodstvenu direktivu iz 2013. godine (2013/34/EU), kojom se uvodi obveza uključivanja nefinancijskih utjecaja u obvezne godišnje kompanijske izvještaje velikih kompanija.

Direktiva se u praksi odnosi na velike kompanije koje kotiraju na burzi, velike banke i osiguravajuće kuće, pod uvjetom da imaju više od 500 zaposlenih. Nefinancijsko izvještavanje utvrđuje četiri pitanja održivosti: okoliš, društvena pitanja i pitanja zaposlenika, ljudska prava te primanje mita i korupciju, a u svezi tih pitanja od kompanija se očekuje da objave podatke o svom poslovnom modelu, politikama (uključujući provedbe postupaka dubinske provjere), ishodima, upravljanju rizicima te svojim ključnim pokazateljima uspješnosti relevantnima za poslovanje.

Ono što Direktiva zahtijeva od kompanija je objavljivanje podataka „u mjeri koja je potrebna za razumijevanje razvoja, uspješnosti, položaja i utjecaja aktivnosti [kompanije].“ To znači da bi kompanije trebale izlagati ​​ne samo kako problemi održivosti mogu utjecati na kompaniju, već i kako ona sama utječe na društvo i okoliš. To je takozvana perspektiva dvostruke materijalnosti.

U 2017. Godini Komisija je objavila neobavezujuće smjernice za kompanije o izvještavanju o nefinancijskim utjecajima. U lipnju 2019. godine, u sklopu Akcijskog plana za održivo financiranje, Komisija je objavila dodatne smjernice za izvještavanje o klimatskim utjecajima koje objedinjuju preporuke Radne skupine za financijska izvještavanja povezana s klimom.

Trenutno stanje

Potrebe korisnika nefinancijskih informacija, posebice investitora, značajno se i vrlo brzo povećavaju. Potražnja za detaljnijim informacijama od kompanija u koje se investira dijelom je usmjerena na ulagače koji trebaju bolje razumjeti financijske rizike koji proizlaze iz kriza održivosti s kojima se suočavamo, a dijelom i zbog financijskog rasta proizvoda koji aktivno nastoje suzbiti okolišne i društvene probleme.

Povratne informacije koje su sakupljene u javnom mrežnom savjetovanju o korporativnom izvještavanju provedenom u 2018. godini u kontekstu provjere podobnosti koje trenutačno dovršava Europska komisija potvrđuju da nefinancijske informacije koje kompanije trenutno objavljuju na odgovarajući način ne zadovoljavaju potrebe korisnicima kojima su namijenjene. Utvrđeni su sljedeći problemi:

  1. Neadekvatne su javno dostupne informacije o tome kako nefinancijska pitanja, posebno pitanja održivosti, utječu na kompanije i o tome kako one same utječu na društvo i okoliš.
  • prijavljeni nefinancijski podaci nisu dovoljno usporedivi ili pouzdani
  • kompanije ne prijavljuju informacije o nefinancijskim utjecajima koje korisnici smatraju potrebnima, a mnoge prijavljuju informacije koje korisnici smatraju irelevantnima
  • neke kompanije od kojih ulagači i drugi korisnici žele dobiti informacije o nefinancijskim utjecajima, jednostavno ih ne objavljuju
  • ulagačima i drugim korisnicima teško je pronaći nefinancijske informacije čak kada su objavljeni
  1. Kompanije snose nepotrebne troškove povezane s izvještavanjem o nefinancijskim utjecajima koje se može izbjeći. Nesigurne su pri odlučivanju koje će nefinancijske informacije prijaviti i kako i gdje prijaviti takve informacije. U slučaju nekih kompanija iz financijskog sektora, ova složenost može nastati i iz različitih zahtjeva za objavljivanjem koji su sadržani u različitim dijelovima zakonodavstva EU. Kompanije su pod pritiskom da odgovore na dodatne zahtjeve za objavljivanjem nefinancijskih informacija od agencija za ocjenu održivosti, davatelja informacija i civilnog društva, bez obzira na informacije koje su objavile kao rezultat Direktive o nefinancijskom izvještavanju.

U svom priopćenju o Europskom zelenom planu, Komisija se obvezala preispitati Direktivu o nefinancijskom izvještavanju u 2020. kao dio strategije za jačanje temelja za održiva ulaganja. Ispunjavanje ciljeva Europskog zelenog plana zahtijevat će dodatna ulaganja u svim sektorima gospodarstva, od kojih će većina morati biti iz privatnog sektora. U tom smislu, pregled Direktive dio je napora za povećavanjem portfelja održivog financiranja uz poboljšanje transparentnosti.

Europski zeleni plan također je naglasio da bi održivost trebala biti široko uključena u okvir korporativnog upravljanja, jer se mnoge kompanije i dalje previše usredotočuju na kratkoročne financijske rezultate u odnosu na svoj dugoročni razvoj i aspekte održivosti.

Ciljevi javne rasprave o Direktivi o nefinancijskom izvještavanju

Cilj javne rasprave je prikupljanje mišljenja dionika glede mogućih izmjena odredaba Direktive o nefinancijskom izvještavanju, a glavni fokus ovog savjetovanja su moguće opcije za takve izmjene.

Ova javna rasprava temelji se na brojnim nedavnim savjetovanjima, uključujući:

  1. Javnu mrežnu raspravu o korporacijskom izvještavanju u 2018. godini, u kontekstu provjere prikladnosti okvira EU za javno izvještavanje kompanija. To savjetovanje omogućilo je Komisiji prikupljanje podataka i mišljenja o problemima koje je potrebno riješiti u vezi s nefinancijskim izvještavanjem. Analiza problema stoga nije glavni fokus trenutačne strategije savjetovanja.
  2. Ciljanu mrežnu raspravu o klimatskom izvještavanju u 2019. godini, kao dio razvoja novih smjernica za kompanije o tome kako izvještavati o informacijama vezanim uz klimu. Pored toga, Tehnička stručna skupina za održivo financiranje organizirala je poziv za povratne informacije o svojim preporukama u pogledu izvještavanja o klimatskim informacijama. Rezultati ovih savjetovanja, iako specifični za klimu, također su korisni kada se općenito razmatra nefinancijsko izvještavanje.

Ova rasprava jedan je od elemenata šire strategije savjetovanja u kontekstu pregleda Direktive. Uz ove otvorene konzultacije, provest će se i ciljane ankete prema malim i srednjim poduzećima i kompanijama koje su trenutno u djelokrugu Direktive. Ciljana istraživanja prikupit će detaljnija mišljenja i podatke kompanija o određenim pitanjima, uključujući troškove povezane s nefinancijskim izvještavanjem.

Osim toga, Komisija će uskoro započeti javnu raspravu o obnovljenoj Strategiji održivog financiranja, tražeći mišljenja dionika u drugim pitanjima koja se odnose na održivo financiranje, uključujući pitanja vezana za održivo korporativno upravljanje.

Oni zainteresirani mogu ispuniti upitnik i tako sudjelovati na javnoj raspravi na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/2AW8ncg

Share This