SEMINAR: “Društveno odgovorno poslovanje u radnoj okolini – inovativne prakse upravljanja ljudskim resursima”

2.11.11. | Događanja, Vijesti

ODRŽAN SEMINAR DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U RADNOJ OKOLINI

U sklopu projekta ‘Promicanje DOP-a i stvaranje Nacionalne mreže za DOP’, održan je se seminar ‘Društveno odgovorno poslovanje u radnoj okolini – inovativne prakse upravljanja ljudskim resursima’. Istovjetni seminar održan je i u lipnju, no gospodarstvo je izrazilo potrebu ponavljanja seminara s istom tematikom. Seminar je namijenjen djelatnicima specijaliziranima za razvoj ljudskih potencijala i djelatnicima specijaliziranima za razvoj programa društveno odgovornog poslovanja kao i svima koji žele saznati više o navedenoj tematici.
Seminar je održan, u četvrtak, 10. studenog 2011., u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Draškovićeva 45, Zagreb.

Seminar je pripremila gđa. Lana Načinović koja je isti i održala.

POZIV, PROGRAM i PRIJAVNICASEMINAR: "Društveno odgovorno poslovanje u radnoj okolini – inovativne prakse upravljanja ljudskim resursima" Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This