6. nacionalna konferencija o DOP-u održati će se 10. prosinca ove godine u Zagrebu. Na promjenu formata Konferencije koja je do sada bila plenarnog tipa odlučili smo se kako bismo:

  • Potaknuli organizacije i pojedince koji provode dobre prakse da ih objavljuju na međunarodnoj razini u obliku koji je prihvaćen u međunarodnoj stručnoj i znanstvenoj zajednici
  • Potaknuli razvoj istraživanja DOP praksi i oblika primjene
    održivog razvoja u RH
  • Obogatili konferenciju međunarodnim i domaćim istraživanjima i primjerima
  • Omogućili izdavanje zbornika radova
  • Potaknuli da se održivi razvoj i društveno odgovorno
    poslovanje razvijaju kao struka

Zahvaljujemo svima na poslanim sažetcima.

Rok za dostavu rada je 15. listopad 2014.

Share This