Prema normi HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem, aspekt okoliša element je djelatnosti, proizvoda ili usluga neke organizacije koji može djelovati uzajamno s okolišem. Aspekti su okoliša temelj sustava upravljanja okolišem i povezani su s djelatnošću poduzeća. Prepoznavanje i određivanje važnosti aspekata okoliša bitan je korak u razumijevanju utjecaja poduzeća na lokalnoj i globalnoj razini. Aspekte okoliša potrebno je prepoznati, odrediti njihovu važnost (značajni aspekti), postaviti ciljeve koji se odnose na značajne aspekte te prirediti plan i program za njihovo postizanje. U dogovorenim razmacima potrebno je nadzirati provedbu plana i programa.