Izvorno predstavlja znak za nivelaciju pri mjerenju zemljišta, a danas svaki kriterij usporedbe i vrednovanja (osobnih, skupnih, organizacijskih i/ili društvenih) potencijala i postignutih rezultata. Najčešće se za usporedbu uzimaju najbolji, odnosno oni koji postižu najbolje rezultate u određenoj aktivnosti, ali pri tome treba biti oprezan i valjano razmotriti tko je referentna točka jer uspoređivanje s najboljima može rezultirati demotivacijom za inovacijama.