Biološka je raznolikost broj, raznovrsnost i promjenjivost živih organizama, najčešće na nekom geografskom području. Ona je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekoloških sustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i životnih zajednica te raznolikost između ekoloških sustava.