Kategorija: Leksikon održivog razvoja

Utjecaj poduzeća

Utjecaj poduzeća pozitivna je ili negativna promjena u društvu, gospodarstvu i okolišu, nastala potpuno ili djelomično kao posljedica prošlih i sadašnjih odluka i aktivnosti poduzeća (ISO 26000).

Utjecaj na okoliš

Utjecaj na okoliš svaka je promjena u okolišu, negativna ili pozitivna, nastala potpuno ili djelomično kao rezultat aspekata okoliša neke organizacije (ISO EN ISO 14001).

Uspoređivanje s najboljima

Posrijedi je proces mjerenja i uspoređivanja organizacijskih postupaka, proizvoda i/ili usluga s najboljima, unutar organizacijskih područja djelovanja ili izvan njih. To je sustavno i ciljano uspoređivanje s referentnim...

Ulaganje u zajednicu

Ulaganje u zajednicu odvajanje je dijela sredstava poduzeća za financiranje razvoja lokalne zajednice u kojoj ono posluje. Očituje se u različitim oblicima angažmana poduzeća u zajednici, a najčešće su donacije u novcu koje se...

Ugled

Ugled je ukupnost emocionalnih i intelektualnih stajališta društva o nekoj organizaciji. Proizlazi iz pretpostavki, percepcija i uvjerenja što organizacija jest, kako se njome upravlja i što predstavlja te ponašanja potaknutih...

Učinkovitost

Prema normi HRN EN ISO 9000, učinkovitost je mjera u kojoj se ostvaruju planirani rezultati. Ona je i orijentacija na zadatke izvršenjem kojih postižemo najveći učinak, odnosno orijentacija na bitno u smislu Paretova pristupa....

Trobilančni pristup

Pristup prema kojem se opća uspješnost poduzeća mjeri kao kombinacija njegova doprinosa na tri područja: ekonomskom, okolišnom i društvenom (na tri napretka i razvoja – gospodarskom / Profit, okolišu / Planet i društvu /...

Socijalno poduzetništvo

Socijalno, neprofitno poduzetništvo jedan je od načina ublažavanja posljedica nezaposlenosti, osobito teško zapošljivih kategorija stanovništva, na primjer invalida, osoba niže kvalifikacije, osoba starije životne dobi i sl. U...

Samit o Zemlji

Samit o Zemlji, službenog naziva UN-ova konferencija o okolišu i razvoju (UNCED), održan je u Rio de Janeiru od 3. do 14. lipnja 1992. godine i načelno se usredotočio na okoliš i održivi razvoj. Spominjanje održivog razvoja...

Program za 21. stoljeće

Posrijedi je akcijski program UN-a o razvoju i okolišu za 21. stoljeće prihvaćen na Konferenciji o Zemlji u Rio de Janeiru 1992. godine. Obuhvaća ciljeve, potrebne mjere i osnove djelovanja u 40 poglavlja. Nije međunarodnopravni...

Povelja o Zemlji

Projekt Povelja o Zemlji započeo je kao inicijativa Ujedinjenih naroda na Skupu o Zemlji 1992. godine, a završio je kao globalna inicijativa civilnih društava. Završnu Povelju o Zemlji predstavila je 2000. godine Komisija o...

Pokazatelj

Pokazatelj je vrijednost (najčešće brojčana) promatranog slučaja (stanja), a dobije se mjerenjem i praćenjem te pokazuje pozitivan ili negativan smjer kretanja vrijednosti. Svako poduzeće prati različite pokazatelje poslovanja:...

Okoliš

Prema Zakonu o zaštiti okoliša, okoliš je prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka, koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, vode, tlo, Zemljina kamena kora, energija te...

Održivost

Održivost je sposobnost trajnog održavanja neke funkcije ili procesa. U prirodi održivost je najbolje prikazana kruženjem tvari i energije koja predstavlja savršen održiv ciklus. U prirodi nema gubitaka ni otpada, sve tvari i...

Održivi razvoj

Održivi je razvoj proces koji ima više definicija, a najpoznatija i najčešće upotrebljavana ona, je objavljena u izvješću „Naša zajednička budućnost“ UN-ove Komisije za okoliš i razvoj iz 1987. godine. Prema njoj, održivi je...

Održiva proizvodnja i potrošnja

Na skupu o Zemljiu u Riju 1992. godine donesena je Deklaracija o okolišu i razvoju u kojoj je istaknuto da bi države za ostvarenje održivog razvoja i poboljšanje kvalitete življenja svih ljudi trebale smanjiti i ukloniti...

Održiva potrošnja

Održivi obrasci potrošnje odnose se na potražnju usmjerenu na potrošačev odabir robe i usluga kao što su hrana, stanovanje, odjeća, mobilnost i razonoda, uz ispunjavanje osnovnih životnih potreba i unapređujući kvalitetu...

Obnovljivi izvori

Obnovljivi izvori, poput životinja, biljaka, drveća, vode, vjetra, sunca i drugoga oni su za koje se smatra da se mogu obnoviti, a za neke (sunce) da su neograničeni. Svježa voda nastaje iz Zemljina procesa samoobnavljanja,...

Neobnovljivi izvori

Neobnovljivi prirodni izvori, poput fosilnih goriva (nafte, ugljena), minerala i rude, oni su koji su nastali tijekom različitih geoloških razdoblja oblikovanja Zemlje i za čiji su nastanak potrebni posebni prirodni procesi i...

Loading

Partner

Facebook

1 day ago

HR PSOR

Danas, u 14:10 sati, u emisiji Studio 4, na HRT 4, održat će se razgovor uživo na temu Radne okoline solidarne sa ženama žrtvama partnerskog i obiteljskog nasilja, u kojemu će sudjelovari Mirjana Matešić, ravnateljica HR PSOR-a.

Rasprava dolazi nedugo nakon online razgovora na istu temu, koju su zaklada Solidarna i HR PSOR organizirali uz podršku Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u

6 days ago

HR PSOR

Pridružite se novom ciklusu UNICEF-ove CSR akademije

Izvor: UNICEF Hrvatska

Pozivamo Vas da se pridružite u četvrtom ciklusu UNICEF-ove CSR akademije „Djeca su naš najvažniji posao“ (https://unicef.org/croatia/…) i napravite važan korak za svoje poslovanje.

CSR akademija inicijativa je Ureda UNICEF-a za Hrvatsku s ciljem unaprjeđenja odnosa poduzeća prema djeci. Pod vodstvom renomiranih stručnjaka za pitanja društvene odgovornosti, CSR akademija osigurava stručna znanja o utjecaju poslovanja na djecu, te praktične alate i smjernice koji će pomoći kompanijama da u većoj mjeri utječu na dobrobit djece u zemlji, kao i da integriraju dječja prava u nefinancijske izvještaje.

Novi ciklus UNICEF-ove CSR akademije uključuje 5 online radionica (na platformi Zoom) koje su tematski povezane i čine cjelinu te je predviđeno da polaznici sudjeluju na svim radionicama.

Radionice se održavaju prema sljedećem rasporedu:

• 1. radionica: 8. prosinca 2020. od 10:00 do 13:00 sati
• 2. radionica: druga polovica siječnja 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 3. radionica: veljača 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 4. radionica: ožujak 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 5. radionica: ožujak 2021. (datum ćemo definirati naknadno)

Edukacija je namijenjena upravi i višem menadžmentu, voditeljima korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, marketinškim stručnjacima, stručnjacima za održivi razvoj te stručnjacima za ljudske potencijale.

Sudjelovanje na radionicama se ne naplaćuje, a zbog ograničenog kapaciteta, pravo sudjelovanja ostvarit će predstavnici poduzeća koji se prijave ranije.

Na poveznici (https://www.youtube.com/watch?v=pGZZL8Xn7_o) možete pogledati video s iskustvima i dojmovima polaznika prve generacije CSR akademije.

Broj sudionika na radionicama je ograničen, a prijave se zaprimaju do 1. prosinca 2020. godine na e-mail: atbaric@unicef.org ili na broj telefona 091/2257 053.

#unicef #unicefhrvatska #platformazoom #csrakademija #djecasunasnajvaznijiposao
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u