Dionici su organizacije ili pojedinci koji utječu pozitivno ili negativno ili su pod utjecajem odluka i aktivnosti poduzeća. Transparentan odnos između poduzeća i njegovih dionika osigurava dugoročno stvaranje povjerenja između svih zainteresiranih strana koje izgrađuju trajniji odnos.

Norma ISO 26000 dionikom smatra pojedinca ili skupinu koja je zaintersirana za odluke ili aktivnosti neke organizacije. U normi HRN EN ISO 9000 postoji naziv zainteresirana strana (interested party) kao osoba ili skupina koja ima interesa za rad ili uspješnost organizacije ili na koju djeluje poslovanje organizacije.