Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) stupila na snagu

20.01.23. | Vijesti, Događanja

Izvor fotografije: pixabay

Direktiva u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (CSRD) stupila je na snagu 5. siječnja 2023. godine.

CSRD direktiva značajna je zbog činjenice da zamjenjuje dosadašnju Direktivu o nefinancijskim informacijama i informacijama o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (eng. Non-Financial Reporting Directive – NFRD) te postavlja opsežnija i stroža pravila vezana uz izradu korporativnih izvještaja o održivosti, odnosno izvještajima kompanija o socijalnim, okolišnim i upravljačkim utjecajima.

Odredbe iz dosadašnje NFRD direktive odnosile su se na 11.700 poduzeća u EU dok se obuhvat odredbi iz CSRD direktive proširuje na gotovo 50.000 poduzeća, čime je njezin utjecaj progresivniji.

HR PSOR prati razvoj smjernica na EU razini te o svim relevantnim promjenama informira poduzeća, koja su obveznici ili će to postati, o mjerama, procesima i vještinama koje trebaju razviti kako bi uskladili vlastito poslovanje sa zahtjevima ih nove regulative. Odredbe iz nove direktive trebaju biti integrirane u nacionalno zakonodavstvo u roku od 18 mjeseci.

Što je CSRD?

Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti, skraćeno CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), donosi nova pravila za objave o održivim praksama europskih poduzeća. Cilj Direktive je učiniti objave poduzeća sveobuhvatnijima i međusobno usporedivima, poput financijsko-računovodstvenih izvještaja. Usvajanje ove Direktive dio je Akcijskog plana Europske unije (EU) o održivom financiranju (2018.) i Europskog zelenog plana (2019.). Navedeni strateški i akcijski dokumenti usmjereni su na stvaranje zajedničke taksonomije i dosljednijeg protoka standardiziranih informacija od poduzeća do investitora i drugih dionika. Danas je dionicima otežano uspoređivanje i mjerenje izvještaja o održivosti jer se objavljene informacije uvelike razlikuju u mnoštvu standarda i okvira izrade izvještaja. CSRD ima za cilj odgovoriti na ovaj izazov uspostavljanjem standardnih ESG zahtjeva za izradu izvještaja koji zadovoljavaju potrebe svih dionika.

Tijekom 2022. godine raspravljalo se o razvijanju Standarda o izvještavanju o održivosti. Standarde izrađuje Europska savjetodavna skupina za financijsko izvješćivanje (EFRAG), a njihov konačan prijedlog objavljen je 15. studenog 2022. godine. Očekuje se da će Europska komisija odobrit standarde do lipnja 2023. godine. CSRD i novi standardi izrade izvještaja (ESRS), rezultirat će velikim promjenama u poslovanju, procjeni rizika, upravljanju rizicima, transparentnosti, izvješćivanju i usklađenosti poduzeća.

Direktiva o izvještavanju o održivosti (CSRD):

 • proširuje opseg na sve velika poduzeća i sva poduzeća uvrštene na burzi (osim mikro-poduzeća);
 • zahtijeva reviziju (provjeru) prijavljenih informacija;
 • uvodi detaljnije zahtjeve za izvještavanje, te zahtjev za izvještavanje prema obaveznim EU standardima izvještavanja o održivosti;
 • zahtijeva od poduzeća da digitalno ‘označe’ prijavljene informacije, tako da budu strojno čitljive i da se unose u jedinstvenu europsku pristupnu točku.

EU standardi za izvještavanje postaju obvezni okvir za pripremu izvještaja o održivosti. Komisija će usvojiti prvi set standarda za izvještavanje o održivosti do 30. lipnja 2023. godine i drugi set standarda (sektorski standardi, standardi za mala i srednja poduzeća te poduzeća iz trećih zemalja) do 30. lipnja 2024.

 

Na koga se odnosi CSRD Direktiva?

CSRD se odnosi na:

 • sva poduzeća uvrštena na regulatorno tržište;
 • na velika poduzeća koja prelaze dva od tri od sljedećih kriterija (sukladno Računovodstvenoj direktivi 2013/34/EU):
  • 250 zaposlenih tijekom financijske godine,
  • Ukupna aktiva 20 milijuna EUR,
  • Ukupni prihod 40 milijuna EUR;
 • poduzeća iz trećih zemalja s neto prometom većim od 150 milijuna u EU-u ako imaju barem jednu podružnicu ili podružnicu u EU-u koja prelazi prethodno navedene pragove.

Poduzeća na koja se odnosi CSRD trebati će uskladiti poslovanje i s člankom 8. Uredbe o taksonomiji.

 

Kada će krenuti primjena CSRD Direktive?

Direktiva će se implementirati u četiri faze :

 • prvi rok za usklađivanje imat će gotovo 11.700 velikih poduzeća koje su već sada obveznice NFRD; za njih će se CSRD primjenjivati od 1. siječnja 2024. godina, s prvim izvještajima u 2025. godini;
 • drugi rok za usklađivanje imat će ostala velika poduzeća (koja nisu bila obveznici NFRD, njih gotovo 38.300); za njih će se CSRD primjenjivati od siječnja 2025. godine, s prvim izvještajima u 2026. godini;
 • treći rok za usklađivanje imat će mala i srednja poduzeća (MSP), isključujući mikro poduzeća; za njih će se CSRD primjenjivati od siječnja 2026. s prvim izvješćima u 2027. godini;
 • četvrti rok za usklađivanje imat će poduzeća iz trećih zemalja; za njih će se CSRD primjenjivati od siječnja 2028. te će biti objavljeni u 2029. godini.

Uvažavajući navedeno, pozivamo pouzeća da se tijekom 2023. i 2024. godine upoznaju s obvezama koje proizlaze iz CSRD Direktive kako bi što lakše ispunile vlastite obveze obvezu u traženim rokovima.

 

HR PSOR organizira redovna savjetovanja za članove o sadržaju i primjeni EU standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS) koja imaju za cilj upoznati poduzeća s odredbama izvještavanja i pripremiti se za njihovu primjenu. Slijedeće savjetovanje na temu tematskih standarda o okolišu, održat će se 31. siječnja u prostorima HR PSOR-a u Jurišićevoj 12, od 13 do 16 sati. Svi članovi su dobrodošli.

 

#HRPSOR, #CSRD,#odrzivost, #korporativniizvjestaji

Share This