Sustav organizacija, ljudi, tehnologija, aktivnosti, informacija i resursa koji su (in)direktno uključeni u proces stvaranja proizvoda ili usluge od dobavljača do krajnjeg potrošača naziva se dobavljački lanac. Aktivnostima u dobavljačkome lancu transformiraju se prirodni resursi, sirovine i komponente u završne proizvode te se oni isporučuju krajnjem potrošaču.