Dodana vrijednost je razlika između vrijednosti prodaje proizvedenih dobara i usluga te vrijednosti nabavljenih sirovina koje su ugrađene u proizvod ili uslugu. Drugim riječima, dodana vrijednost novostvorena je vrijednost koju proizvođač dodaje proizvodu prije nego što ga proda kao novi proizvod.

Novostvorena je vrijednost razlika između vrijednosti ulaznog dijela u proces (informacije, energija, materijali, usluge) i rezultata proizvodnog procesa. Bit proizvodne funkcije svodi se na dodavanje vrijednosti za trajanja procesa imajući na umu želje/interese svih uključenih čimbenika te pomirenja ekonomskih, društvenih i aspekata toga procesa povezanih sa zaštitom okoliša. Što je veća dodana ekonomska, društvena i okolišna vrijednost, to je veća i djelotvornost određene organizacije te je veća i njezina konkurentska prednost. Zato se teži zamjeni ili ukidanju onih dijelova proizvodnog procesa koji ne dodaju vrijednost te se smatraju suvišnim i rasipnim, osim ako nisu obvezni prema zakonu. Poboljšavanjem takvih aktivnosti smanjuju se troškovi i raste dodana vrijednost.