Doprinos suzbijanju klimatskih promjena – važan dio održivog poslovanja

18.08.20. | Događanja, Vijesti

Piše: mr.sc. Jasna Glavaš, menadžer za okoliš; Kompanijske komunikacije uključujući DOP, Ericsson Nikola Tesla d.d.

Naslovna slika: Premda veliki dio radova izvana uopće nije vidljiv, nova energetski učinkovita ovojnica koja asocira na „zeleno“ poslovanje, u konačnici će dodatno uljepšati i vizuru zagrebačke Trešnjevke.

Kao društveno odgovoran poduzetnik Ericsson Nikola Tesla posebnu pozornost posvećuje održivom poslovanju koje uključuje postavljanje konkretnih ciljeva u području očuvanja klime i okoliša te postupanje u skladu s njima. Stoga je sagledavanje vlastitih utjecaja klimu i okoliš te sustavna optimizacija potrošnje svih vrsta energenata i ostalih prirodnih resursa važan dio kompanijske kulture i strategije.
Jer, bez obzira jeste li pristalica Gretinog pristupa ili se zalažete za manje radikalne metode u ograničavanju čovjekovog utjecaja na klimu – činjenica je da su klimatske promjene jedna od, u prenesenom i doslovnom smislu, vrućih tema današnjice. Već i to što ste shvatili prethodnu rečenicu i bez prezimena Thunberg svjedoči o senzibilizaciji vezanoj uz aktualni izazov kojeg suvremena civilizacija više ne može ignorirati, već mora djelovati.

Europska unija je još 1992. je pokrenula Program LIFE, namijenjen financiranju aktivnosti u području zaštite okoliša, prirode i klime. Program je bio usmjeren na doprinos zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjenju utjecaja klimatskih promjena kroz financiranje inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo s učinkovitijim iskorištavanjem resursa te zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti uz borbu protiv narušavanja ekosustava. Ericsson Nikola Tesla se pridružila LIFE-u čiji je nositelj u Republici Hrvatskoj bio Energetski institut Hrvoje Požar te, kao jedina velika privatna kompanija u Hrvatskoj, izračunala svoj godišnji ugljikov otisak za 2017. godinu i pripremila odgovarajući akcijski plan za njegovo smanjenje. Izračun se temeljio na Bilan Carbone® modelu koji je pripremila francuska agencija ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’energie), a zasnovan je na primjeni pristupa procjene životnog ciklusa (Life-cycle assessment – LCA). Time je kompanija ujedno pružila i aktivnu podršku izradi plana za replikaciju i prenosivost na druge poslovne subjekte u EU.

Fokus na energetsku učinkovitost
Opsežan i vrlo složen izračun prema navedenom modelu uključivao je precizno prikupljanje podataka o brojnim aktivnostima i utjecajima na okoliš. Radi se o parametrima kao što su potrošnja električne energije u svim segmentima proizvodnog procesa i količina utrošene energije za grijanje posredstvom pare iz toplane. Tu su također i utjecaji na okoliš zbog upotrebe različitih uredskih materijala, emisije od IT opreme i klima uređaja te službenih putovanja najrazličitijim prijevoznim sredstvima korištenim za sve destinacije. Analiza sadrži i podatke o ambalaži, izravnom otpadu, putovanju djelatnika na posao i s posla, kao i procjene vezane uz npr. utjecaj obroka pripremljenih na lokaciji ili proračun otiska koji svojim posjetom kompaniji ostavljaju kupci, poslovni partneri i gosti.
Nakon višemjesečnog rada rezultati su pokazali da u ukupnoj kompanijskoj godišnjoj emisiji CO2 čak 47 posto otpada na energetske izvore, 43 posto na sve oblike, ponajprije putničkog transporta, a tek 10 posto na sve ostalo. Zaključak je bio da za učinkovito smanjenje ugljičnog otiska kompanije primarni fokus treba usmjeriti na poboljšanje fizičkih svojstava zgrada i termo tehničkih postrojenja s pripadajućom infrastrukturom te na optimizaciju službenih putovanja i povećanje ekološke svijesti zaposlenih upućivanjem na korištenje ekološki prihvatljivijih načina za putovanje na posao, poput javnog prijevoza, korištenja bicikla, pješačenja, zajedničkog korištenja istog automobila i na slične prakse.
Ukratko, izračun je potvrdio da odgovornost prema okolišu, uz „zeleni“ portfelj koji uključuje rješenja poput onih u području e-zdravstva, Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra ili pametnih gradova, mora obuhvatiti i energetsku obnovu vlastitih proizvodnih prostora te unaprjeđenje energetske učinkovitosti procesa.

EU sufinancira energetsku učinkovitost
Budući da je kompanija već godinama kontinuirano primjenjivala inovativne mjere energetske učinkovitosti, upravo zato što je visoka potrošnja energije nužan preduvjet proizvodnje u pogonu centra za komunikacijsku opremu i mreže kojem rastu tržišne odgovornosti, kao optimalno rješenje za smanjenje ugljičnog otiska nametnula se cjelovita energetska obnova dijela proizvodnih resursa i zgrada. Za tu svrhu Ericssonu Nikoli Tesli je iz sredstava Europske unije, odnosno iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020.”. odobreno bespovratno sufinanciranje u iznosu od maksimalnih 20 milijuna kuna koje će do kraja ove godine, do kada traje projekt, biti iskorištene u iznosu od gotovo 30 posto službeno prihvatljivih troškova energetske obnove.

Kada je u lipnju 2018. kompanija s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala ugovor o sufinanciranju kompanijskog projektnog prijedloga po pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” nitko ni u najgorem scenariju, nije mogao sanjati da će se tijekom njegove provedbe, istodobno desiti i pandemija i potres. Usprkos svemu tome, projekt koji se sastoji od ukupno osam potpuno različitih i vrlo složnih podprojekata teče po planu.
Nakon opsežnih priprema tijekom 2018. godine i provedenog natječaja za izbor dobavljača, u svibnju 2019. počeli su radovi tijekom kojih će biti provedena energetska konsolidacija proizvodnog pogona, izgrađena glavna toplinsko izmjenjivačka stanica i pripadajuće podstanice te glavna rashladna stanica i vanjski spojni cjevovodi, obnovljene vanjske ovojnice dvije najveće zgrade, ugrađeni novi sustavi za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju te postavljena znatno učinkovitija rasvjeta.
Dobar dio radova je već gotov, a po završetku projekta kompanija će ostvariti godišnje uštede energije od preko 4,6 milijuna kWh te istodobno smanjiti emisiju ugljikovog dioksida za oko 1400 tona, odnosno 50,3 posto po referentnoj jedinici opreme.
Doprinos suzbijanju klimatskih promjena – važan dio održivog poslovanja Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr
Nova glavna rashladna stanica

Prilagodba kompanijskih procesa
Poseban izazov ove energetske obnove predstavlja primarni zahtjev vezan uz kontinuitet poslovanja, a posebno u glavnom proizvodnom pogonu koji posluje u 24 satnom režimu svih sedam dana u tjednu. Većina radova nevidljiva je očima javnosti, ali bitno utječe na rad kompanije zahtijevajući kompleksnu i precizno koordiniranu prilagodbu proizvodnih procesa te višekratno premještanje velikih količina opreme i zaposlenika bez prekida u radu.
Doprinos suzbijanju klimatskih promjena – važan dio održivog poslovanja Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr
Dio projektnog tima na gradilištu unutar kompanije, nakon dnevnog operativnog sastanka tijekom korona krize pored opreme upravo puštene u probni rad.

Uspješnim završetkom projekta energetske obnove Ericsson Nikola Tesla će konkretnim doprinosom i vlastitim primjerom još jednom u praksi pokazati da je sudjelovanje u kreiranju, a potom i dosljedna provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska, usprkos svim organizacijskim i financijskim naporima koji taj proces prate, jedini racionalan odgovor na izazov održivog života i poslovanja.
#EricssonNikolaTesla #KlimatskePromjene #SDGs #COR #HRPSOR

Share This