poslovni.hr, 26. listopad 2010.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću – HUOJ, 28. listopada u kinu Europa u Zagrebu organizira 11. Konferenciju za odnose s javnošću na kojoj će se dodijeliti i priznanja najboljim stručnjacima iz područja odnosa s javnošću. U sklopu konferencije najboljim domaćim PR-ovcima dodijelit će se godišnje Grand PRix nagrade HUOJ-a, kao priznanje kolegama specijaliziranima za osmišljavanje i provedbu strateških komunikacija i odnosa s javnošću u tvrtkama, vladinim institucijama, tijelima državne i regionalne uprave, nevladinim udrugama, agencijama za komunikacijski menadžment i odnose s javnošću te pojedincima za izvrsnost u stručnim ostvarenjima.
Strateško komuniciranje
Grand PRix se dodjeljuje u sedam kategorija s tim da se u prvih pet kategorija nagrade dodjeljuju na temelju pristiglih prijava dok kandidate za šestu i sedmu kategoriju predlaže i bira Stručni žiri HUOJ-a. Sama Konferencija započet će predstavljanjem rezultata najvećeg međunarodnog istraživanja o strateškom komuniciranju – Europski komunikacijski monitor (ECM), kojim će se pokušati odgovoriti na pitanja o ključnim čimbenicima profesije te trendovima u korištenju društvenih medija, plaćama i strateškim pitanjima u korporativnom komuniciranju i komunikacijskom menadžmentu.

Niz predavača

Osim domaćih predavača poput Krunoslava Borovca, glasnogovornika MUP-a, na konferenciji će gostovati i strani predavači pa će izlaganje održati i Pascal Beucler, viši potpredsjednik i glavni strateški direktor MS&L grupe koji je ujedno i predavač na CELSA (Paris IV Sorbonne) i HEC (French Business College) te Philip Young sa Sveučilišta Sunderland. Također, za vrijeme Konferencije, održat će se i dva okrugla stola na temu Društvena odgovornost tvrtki u doba recesije te On line revolucija u praksi. U raspravi o stanju društvene odgovornosti tvrtki u Hrvatskoj, predstavnici poslovnog sektora i civilnog društva te stručnjaci za društveno odgovorno poslovanje polemizirat će o tome mora li se recesija odraziti na društveno odgovorno poslovanje tvrtki tako da ga uspori i smanji mu razmjere, pa i one financijske, ili su upravo baš ovakva vremena prilika za afirmaciju, promociju i ekspanziju strateškog DOP-a. Na okruglom stolu tako će sudjelovati Ivica Mudrinić, predsjednik Uprave T-HT-a, Matko Bolanča, predsjednik Uprave Plive te Damir Kuštrak, potpredsjednik Agrokora. Drugi okrugli stol bavit će se pak internetom kao svakodnevnim alatom modernog društva i njegovoj neograničenoj mogućnosti izravne komunikacije, a raspravu će voditi bloger Marko Rakar, direktorica korporativnih komunikacija T-HT-a, Maja Weber te gosti iz Slovenije Srbije i Bosne i Hercegovine.

Share This