Društvena odgovornost za jačanje konkurentnosti kompanija

30.11.12. | Vijesti

poslovni.hr, 28. studenoga 2012.

Gospodarski rast i nova radna mjesta su osnovni uvjeti za ostvarivanje održivog razvoja Europe i kao takvi imaju središnje mjesto na političkoj sceni Europske unije. Europska komisija vidi društveno odgovorno poslovanje (DOP) kao važan dio strategije za rast i stvaranje novih radnih mjesta. U Uniji se DOP tretira kao dobrovoljan i čvrsto je određeno kako se poduzetnicima neće nametati nove obveze i opterećenja, ali očekivanja prema poslovnoj zajednici ipak rastu. Cilj je da DOP bude praktičan za primjenu i orijentiran na rezultat te da daje rješenja stvarnim problemima s kojima se tvrtke suočavaju na lokalnoj ili sektorskoj razini.

Zaštita okoliša
U Tex Web projektu u kojem je sudjelovala HUP – Udruga tekstilne i odjevne industrije znatan prostor posvećen je ovom području kako bi se poslodavce informiralo o ambicioznom cilju da Europska unija postane primjer izvrsnosti društveno odgovornog poslovanja. Poslodavci su upoznati s novim konceptom odgovornosti koji uz socijalnu, uključuje i komponente etike i zaštite okoliša. U današnje vrijeme DOP je sve popularniji među menadžerima, radnicima i drugim dionicima. U tvrtkama prepoznaju kako vođenjem odgovornog poslovanja mogu ciljati “odgovorne konzumente”. Naime, na svjetskoj razini uočen je trend rasta broja kupaca koji svjesno odabiru “zelene” proizvode i usluge, pri čemu im je važno zdravlje, ali i sigurnost. Kao primjer takve prakse uočava se povećan uzgoj organskog pamuka radi proizvodnje odjeće. Klasični poslovni modeli evoluiraju u nove, društveno odgovorne poslovne modele koji uz tržište, organizaciju i procese, uključuju i interne i eksterne dionike. Društveno odgovorno poslovanje uglavnom se vezuje uz velike kompanije. U Europskoj uniji posluje 23 milijuna malih i srednjih poduzetnika koji zapošljavaju 75 milijuna radnika i predstavljaju 99% svih tvrtki te je razumljivo kako se razvoj gospodarstva Unije ne može bez njih ostvariti. U industrijskim sektorima poput tekstila, graditeljstva ili proizvodnje namještaja mali i srednji poduzetnici nose čak do 80% zaposlenosti. Male i srednje tvrtke promatraju se kao glavni izvor poduzetničkih vještina i inovacija te pridonose ekonomskoj i društvenoj koheziji. Koncept DOP-a tvrtkama nije nov. One su znatno pridonosile socijalno-ekonomskom razvoju na lokalnoj razini i poslovale kao odgovorni članovi društvene zajednice.

Regije
Danas Unija želi posvetiti više pozornosti naporima koje ulažu male i srednje tvrtke kako bi odgovorno poslovale te da se politikama dodatno potakne zapošljavanje tradicionalno marginaliziranih grupa i stvori integriranije tržište rada. Investiranjem u čišću proizvodnju i sustave upravljanja zaštitom okoliša tvrtke mogu unaprijediti svoju učinkovitost i umanjiti negativne posljedice na okoliš. DOP ima i sve veći utjecaj na inovacije zato što kompanije nastoje odgovoriti zahtjevima kupaca koji traže nove proizvode, usluge i modele s “odgovornim” vrijednostima. Male i srednje tvrtke često se identificiraju s regijom ili gradom u kojem su smještene. Društvene teme i zaštita okoliša predmet su lokalnog i regionalnog interesa. Zato je u Europskoj uniji uočen potencijal promoviranja DOP-a na regionalnoj razini. Neke europske regije nastoje integrirati društveno odgovorno poslovanje u svoje strategije regionalnog razvitka jer je utvrđena poveznica između konkurentnosti, odgovornog vođenja ekonomije i uspješnosti gospodarstva.

TexWeb projekt je financiran uz potporu EU iz sredstava IPA programa (Socio-Economic Partnership Programme).

Share This