Odgovornima se smatraju oni koji odgovaraju za svoje ponašanje i brinu se o svojim obvezama bez obzira na to je li riječ o fizičkim ili pravnim osobama. Značenje ovog termina dolazi od njegovih latinskih korijena: respondere znači odgovoriti ili obvezati se. Riječ odgovornost znači obvezu da se odgovara za vlastite aktivnosti. Često to implicira različite oblike odgovornosti prema nekom autoritetu. Odgovornost se također upotrebljava kao priznavanje stanja u kojem, želimo li postići neku svrhu, moramo preuzeti odgovornost umjesto da očekujemo od drugih da nešto naprave i u tom je smislu ona jako slična inicijativi. Ovaj se termin često odnosi na sustav vrijednosti, principa i uvjerenja koje dijeli određena kultura, religija i filozofski koncept po kojem ljudska bića subjektivno određuju je li neka aktivnost dobra ili loša. Te koncepte i uvjerenja često generaliziraju i kodificiraju pojedina kultura i kontekst te služe za reguliranje ponašanja pojedinaca, skupina i cijelog društva. Usklađenost sa sustavom kodifikacije često se naziva moralnošću.

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) u normi ISO 26000 za društvenu odgovornost definira društvenu odgovornost kao odgovornost neke organizacije za utjecaje njezinih odluka i aktivnosti na društvo i okoliš, na koje djeluje transparentnim i etičkim ponašanjem svojih zaposlenika pa:
• pridonosi održivom razvoju te zdravlju i dobrobiti društva
• poštuje očekivanja dionika
• usklađena je s važećim propisima i međunarodnim normama
• transparentno i etično ponašanje ugrađeno je u organizacijsku kulturu i njezine odnose s dionicima.