Ekologija je znanost o međusobnim odnosima i ovisnostima organizama i njihova neživog okoliša. Bavi se međusobnim utjecajima žive i nežive prirode na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Zapravo, ona je znanost o strukturama i funkcijama ekosustava, koja pruža znanstvenu osnovu za zaštitu prirode te potiče i prati učinkovitost tehničkih mjera i uređaja za zaštitu okoliša. Ekologija je jedna od rijetkih prirodnih znanosti koja je posve integrirana u svjetonazor modernog čovjeka. Termin ekologija prvi je 1866. godine upotrijebio njemački biolog Ernst Haeckl, Darwinov sljedbenik, definirajući je kao cjelokupnu znanost o odnosima organizma prema vanjskom svijetu u koji je u širem smislu ubrajao sve egzistencijalne uvjete.