Ekosustav je osnovna organizacijska jedinica prirode u kojoj su živa bića i njihov neživ okoliš prostorno i vremenski integrirani protokom energije i kružnim tokovima tvari te koja posjeduje svojstvene informacijske sadržaje, sposobnost samoorganizacije, samoobnove i samoodržanja. To je jedinstvo životne zajednice (biocenoze) i njezina neživog okoliša (ekotopa) s osebujnim i kroz to prepoznatljivim strukturnim i funkcionalnim obilježjima.

Ekosustavi su osnovne funkcionalne jedinice ekosfere, važne etape biogeokemijskog kruženja tvari i spremišta kemijske energije, reguliraju vodne resurse u krajoliku, pripomažu tvorbu tla i štite ga od erozije, proizvođači su i spremište hrane za bilje i životinje, filtriraju atmosferu i akumuliraju štetne tvari, vežu ugljikov dioksid i proizvode kisik, ublažuju temperaturne razlike na površini Zemlje i pridonose stabilnosti klime, sadržavaju za čovjeka korisne i upotrebljive kemikalije, tvore biomasu za različite potrebe, živuće su genetske banke, pokazatelji zdravog okoliša, služe za rekreaciju i naša su nenadoknadiva prirodna baština.