Etika ili znanost o moralu filozofska je disciplina koja se bavi pitanjem utemeljenja etičkih načela za moralno ponašanje i djelatne orijentacije. Etika dolazi od starogrčke riječi ethos, što znači običaj, navada, značenje, ćud. Etika je filozofska disciplina koja istražuje moralne težnje i ciljeve te izvore i temelje morala. Ona predstavlja filozofsko i teorijsko shvaćanje morala, koji je konkretan oblik ljudske slobode normiran pravilima ponašanja među ljudima. U svakidašnjici, misli se na moralna načela i moralne vrednote prema kojima čovjek postupa i razmišlja o uvjetima mogućeg dobrog suživota s drugima u istoj zajednici.