Europska komisija objavila draft neobvezujućih smjernica za nefinancijsko izvještavanje

30.06.17. | Vijesti

Europska komisija je 26. lipnja objavila neobvezujuće smjernice za nefinancijsko izvještavanje – COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information).

Europska komisija objavila draft neobvezujućih smjernica za nefinancijsko izvještavanje Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Opća skupština UN-a usvojila u rujnu 2015. godine Program 2030. Zahtjevi za izvještavanje koje je donijela Direktiva o nefinancijskom izvještavanju doprinose provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja kao i Pariškog sporazuma koji je za Hrvatsku stupio na snagu prošlog tjedna.

Oni potiču transparentnost čime doprinose  usmjeravanju financijskih tokova prema niskougljičnom i na klimu otpornom razvoju.

Sada je primjena Direktive pojašnjenja objavom neobvezujućih smjernica za izvještavanje čiju službenu verziju očekujemo u narednim danima.

„Cilj ovih smjernica je pomoći poduzećima da objave kvalitetne, relevantne, korisne, dosljedne i usporedive nefinancijske (okolišne, društvene i povezane s upravljanjem) informacije na način da potaknu održivi rast i zapošljavanje i ponude informacije dionicima. Neobvezujuće smjernice trebaju se koristiti unutar zahtjeva koji su propisani Direktivom a svrha ime je pomoći poduzećima kreirati relevantne, korisne i sažete nefinancijske izjave sukladno zahtjevima Direktive. Pokušalo se svim silama pri tome ne kreirati nepotrebno administrativno opredjeljenje, izvještavanje po predlošku ili klikanje kućica.“

Prijedlog neobvezujućih smjernica dostupan je na:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170627-communication-non-financial-reporting-guidelines_en.pdf

Share This