Prva, pan-Europska nagrada za DOP želi nadahnuti izvrsnost u DOP-u kroz višesektorske projekte. Nagrada će biti prvi puta dodijeljena u 2013. Godini. Ova uzbudljiva i inovativna inicijativa će se fokusirati na uspješne partnerske projekte između poslovnih i ne-poslovnih organizacija sa posebnim naglaskom na programe suradnje koji se bave pitanjima održivosti kroz inovativne pristupe.

Podržani od Europske Komisije, CSR Europe i Busness in the Community će predvoditi konzorcij od 29 nacionalnih DOP organizacija kako bi kreirali Europsku nagradu za DOP kroz partnerstvo, inovativnost i utjecaj. Više o tome na stranicama HR PSOR-a.

Europska nagrada za DOP u Hrvatskoj Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This