Globalnu inicijativu za izvještavanje pokrenuli su 1997. Coalition of Environmentally Aware Economies (CERES) i United Nations Environment Program (UNEP) radi podizanja standarda korporativnog izvještavanja o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju na razinu financijskog izvještavanja, osobito u pogledu usporedivosti, pravodobnosti, pouzdanosti, vjerodostojnosti i provjerljivosti predočenih informacija. Ovaj okvir za izvještavanje razvijen je u suradnji s nizom korporacija, udruga, računovodstvenih i konzultantskih poduzeća, sindikata, investitora i drugih dionika širom svijeta i vodeći je svjetski okvir za izvještavanje o društveno odgovornom poslovanju. Smjernice za izvještavanje njegovo su središte, a na njih se nadovezuju drugi modularni elementi kao što su Sektorski dodaci i Protokoli uz pokazatelje koji poduzećima omogućuju kvalitetnu i učinkovitu pripremu izvješća koja je istodobno usporediva, ali i prilagođena specifičnostima pojedinih gospodarskih grana i sektora.

Globalna inicijativa za izvještavanje omogućuje kvalitetno i cjelovito izvještavanje o ekonomskim, okolišnim i društvenim učincima poslovanja tvrtki različitih veličina, djelatnosti i lokacija. Iako su Smjernice za izvještavanje izvorno pripremljene za potrebe poslovnog sektora, u pripremanju svojih izvješća njima se služe javne ustanove i neprofitne organizacije. GRI Smjernice besplatno su dostupne (vidi vezu: www.globalreporting.org). GRI daje jedinstven dokaz o vrijednosti i mogućnosti suradnje različitih organizacija i sektora, radi uspostave kvalitetnih i pouzdanih načela i kriterija izvještavanja te pokazatelja utjecaja poslovnog sektora na održivi razvoj. O tome svjedoči i organizacijska raznolikost upravljačkih tijela GRI-ja – primjerice, osnivački su odbor GRI-ja iz 1997., uz inicijatore Coalition of Environmentally Aware Economies (CERES) i United Nations Environment Program (UNEP), činile Deutsche Bank Group, Royal Dutch/Shell, Price Waterhouse Coopers, KPMG, Ford Motor Company, Amnesty International, Greenpeace, Oxfam, Transparency International, UNHCR i dr.