Godišnji izvještaj Europske komisije o aktivnostima kojima se unapređuje ravnopravnost LGBTI zajednice

26.09.19. | Vijesti

Jednakost, bez obzira na spol, rasno ili etničko podrijetlo, vjeru ili uvjerenja, dob, invaliditet, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, spolne karakteristike ili bilo koje druge karakteristike, osnovna je vrijednost Europske unije.” – Věra Jourová, Povjerenica Europske komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova

Poboljšanje prava i osiguranje pravne zaštite LGBTI osoba

Europska komisija nastavlja suradnju s predsjedništvima Vijeća na razvoju pravne stečevine EU kako bi poboljšali život LGBTI osoba te je predložena je Direktiva o jednakom postupanju. Usvajanje Direktive, koja bi poboljšala pravnu zaštitu od diskriminacije za mnoge pripadnike lezbijske, homoseksualne i biseksualne orijentacije u EU, ostaje prioritet Komisije. Komisija je 22. lipnja 2018. pojačala primjenu politika ravnopravnosti usvajanjem Preporuke o standardima za tijela za ravnopravnost koja potiče države članice da utvrde mjere za poboljšanje neovisnosti i učinkovitosti tijela za ravnopravnost.

Prema zakonu o ravnopravnosti EU-a, države članice EU-a dužne su odrediti tijela odgovorna za osiguravanje nediskriminacije u odnosu na rasu i spol. Preporuka o standardima za tijela za ravnopravnost potiče zemlje EU da prošire djelokrug tijela za ravnopravnost tako da obuhvaća sve zabranjene osnove diskriminacije, uključujući diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije.

Nadalje, preporučuje se da djelovanje tijela za ravnopravnost uz sveobuhvatno pokrivanje područja zapošljavanja i zanimanja, djeluje i u pitanjima kao što su pristup robi i uslugama, opskrbe, socijalne zaštite i socijalne prednosti, kao i govora mržnje u tim područjima.

Zapošljavanje i provedba postojećih prava LGBTI osoba

Komisija je nastavila s ispravnom primjenom Direktive o ravnopravnosti zapošljavanja koja zabranjuje diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije, kako se tumači sudskom praksom Suda Europske unije. Komisija se trenutačno priprema za akciju širom EU s ciljem podizanja svijesti o antidiskriminacijskom zakonu na poslu. Cilj akcije je informirati građane EU o njihovim pravima i obvezama u ovom području.

Podrška poduzećima i uključivim radnim mjestima

Komisija promiče uključivanje LGBTI osoba na tržište rada podržavajući Povelje o raznolikosti. U 2018. godini dvije su nove Povelje pokrenute u Litvi i Rumunjskoj. Početkom 2019. godine Povelja je pokrenuta u Latviji, što do danas čini ukupnost od 24 Povelje o raznolikosti na teritoriju EU. Više od 10 000 organizacija, koja zapošljavaju više od 15,3 milijuna ljudi u EU, potpisalo je Povelje, uključuju poduzeća, nevladine organizacije i javna tijela. Brojne potpisnice Povelje o raznolikosti organizirale su događaje posvećene LGBTI ravnopravnosti u 2018. Primjer je LGBTI poslovni forum, koji se u Slovačkoj održao u suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Slovačkoj i poduzećem Diversity Pro. U Poljskoj je organizirana radionica “LGBT na radnom mjestu” za potpisnike Povelje o raznolikosti, dok je u Finskoj održan poseban trening. U Nizozemskoj je pokrenut vodič za raznolikost “LGBTI na radnom mjestu”. U Luksemburgu je dana 17. svibnja, na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, obilježen Dan različitosti. Povjerenica Jourová razgovarala je o LGBTI raznolikosti u poduzećima s češkim predstavnicima gospodarstva na događaju koji je 10. svibnja održan u Pragu.

Primjer dobre prakse iz Hrvatske

U 2018. godini kroz program Prava, jednakost i građanstvo nagrađeno je pet projekata čiji je cilj borba protiv diskriminacije LGBT osoba, jedan od njih je i hrvatski projekt “Radnopravnost svima!” koji zajednički provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske.

Projekt promovira ravnopravnost i jednakost među sudionicima i ciljnim skupinama. Ciljna skupina su mladi kod kojih treba povećati svijest o promicanju i razumijevanju različitosti, europskih vrijednosti, slobode, poštovanja, tolerancije i ljudskih prava. Projekt obogaćuje kritičko mišljenje i općenito osjećaj inicijative sudionika, a posebno na promicanju LGBTQ+ svijesti. Glavni cilj projekta je podizanje svijesti o pitanjima koja se tiču LGBTQ+ zajednice, s naglaskom na mlade. Promiče razumijevanje o različitim načinima na koje se osobe koje ne definiraju kao heteroseksualne, suočavaju sa društvenom diskriminacijom i podučavaju kako pomoći sugrađanima da se ne osjećaju sukobljeno oko seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Sudionici kroz projekt uče o tome kako se tema obrađuje u drugim zemljama i razmjenjuju mišljenja o poboljšanju života mladih LGBTQ + osoba. Europska komisija je za projekt izdvojila sredstva od 242 395 Eura, a provodi se u dvogodišnjem razdoblju, od početka 2019. do kraja 2020. godine.

Share This