HR PSOR izabrao novo vodstvo i primio u članstvo Nexe Grupu i Safege

15.05.20. | Događanja, Vijesti

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) izvijestio je o izmjenama u sazivu Upravnog vijeća i novom vodstvu Skupštine te o primanju dvije nove kompanije u članstvo – Nexe Grupa d.o.o. i Safege d.o.o. HR PSOR sada broji 45 članica

Priredio: Marko Ezgeta

Dopisnim glasanjem tijekom ovoga tjedna Skupština Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) potvrdila je novi saziv Upravnog vijeća i novog vodstva Skupštine, a u članstvo su primljene dvije nove kompanije – Nexe Grupa d.o.o. i Safege d.o.o., izvijestila je ta organizacija na svojim mrežnim stranicama.

Novi saziv Upravnog vijeća HR PSOR-a za razdoblje 2020. – 2021. čine:

 1. AquafilCRO, predstavnik Saša Munimović,
 2. Dvokut Ecro, predstavnica Marta Brkić,
 3. Holcim, predstavnica Virna Višković Agušaj
 4. IKEA, predstavnik Nikolaos Migkianis
 5. INA, predstavnica Angelika Brnada
 6. JGL, predstavnici Ivo Usmiani, Dorotea Pernjak Banić
 7. Messer Croatia Plin, predstavnik Robert Mustač
 8. PwC, predstavnik John Gasparac
 9. Regeneracija, predstavnik Anđelko Švaljek
 10. SWING Informatika, predstavnik Nenad Stojiljković
 11. Valamar Riviera, predstavnica Ivana Budin Arhanić

Upravno vijeće HR PSOR-a između sebe bira Skupština. Član Upravnog vijeća je kompanija, a predstavnik člana Upravnog vijeća je osoba ovlaštena za zastupanje sukladno ovlastima u kompaniji. Njegovim radom rukovodi predsjednik kojeg članovi između sebe biraju na prvoj sjednici Upravnog vijeća nakon izbora njegovog sastava, što se očekuje na nadolazećoj sjednici Upravnog vijeća u novom sazivu.

Skupštinu organizacije čine svi njeni članovi i ona je najviše upravljačko tijelo te donosi temeljne akte i odluke.

Novo vodstvo skupštine HR PSOR-a za razdoblje 2020. – 2021. čine:

 1. Predsjednik Skupštine: Goran Ražnjević, Ilirija Biograd
 2. Prvi dopredsjednik Skupštine: Tihomir Premužak, Vetropack Straža
 3. Drugi dopredsjednik Skupštine: Marinko Došen, AD Plastik
 4. Treća dopredsjednica Skupštine: Snježana Bahtijari, Ericsson Nikola Tesla

Nove članice HR PSOR-a

Članstvo u HR PSOR-u potiče provjeru, usporedbu i natjecanje na području društvene odgovornosti, ekoinovacija i energetske učinkovitosti, uštede prirodnih izvora i energije te smanjenja emisija plinova i otpada, odabira dugoročno održivih razvojnih opcija i djelotvornog upravljanja. Članstvo doprinosi poslovnom i društvenom ugledu kompanije, jačanju reputacije i stvaranju imidža odgovorne kompanije, naprednijoj i pozitivnijoj percepciji kompanije u javnosti i jačoj pregovaračkoj poziciji u pregovorima s javnim sektorom.

Važnost društveno odgovornog poslovanja prepoznale su i nove članice HR PSOR-a, Nexe Grupa d.o.o. i Safege d.o.o. S njima, HR PSOR danas broji 45 članica.

Nexe Grupa poslovni je sustav sa 16 kompanija koje posluju u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Osnovna djelatnost je proizvodnja građevinskih materijala: cement, beton, agregat, betonski elementi, crijep, cigle itd. U viziji i misiji, Nexe Grupa se poziva na društveno odgovorno poslovanje za sve dionike. Jedno od najvažnijih ulaganja Nexe Grupe odnosi se na ulaganja u proizvodnu opremu kako bi nastavili s projektom postrojenja za korištenje alternativnih goriva. Društvenu odgovornost shvaćaju ozbiljno što se očituje i kroz politiku kvalitete kao i kroz certifikaciju većinusvojih tvornica. Održivi razvoj u Nexe Grupi se odnosi na aktivnosti vezane na smanjenje utjecaja na okoliš kao i odgovorno korištenje energije i sirovina, zbrinjavanje i postupanje s otpadom, utjecaj i briga za zdravlje zaposlenika i suradnja s lokalnom zajednicom s kojom surađuju u mnogim područjima.

Safege d.o.o. dio je grupacije SUEZ, međunarodne grupe industrije i usluga koja osmišljava održiva i inovativna rješenja u upravljanju javnim uslugama kao partner javnoj upravi, privatnim tvrtkama i pojedincima. Grupa stremi zadovoljenju osnovnih potreba u infrastrukturi, električnoj energiji, prirodnom plinu, energetskim uslugama, vodoopskrbi i gospodarenju otpadom. Osnovu poslovanja Safege d.o.o. čine projekti vezani uz sektore vodnog gospodarstva, zaštite okoliša, održivog upravljanja resursima. U Safege su razvili različite instrumente i sustave modeliranja, proveli studije i ispitivanja zaštite okoliša, vodili financije i troškove, pripremili studije izvedivosti i studije utjecaja na okoliš i mnoge druge aktivnosti na velikim projektima zaštite okoliša za Europsku komisiju, Svjetsku banku i brojne međunarodne financijske institucije. HR PSOR su prepoznali kao bitnu organizaciju koja omogućava razmjenu iskustva u razvoju i primjeni novih pametnih tehnologija i učinkovitih modela koji pridonose održivom razvoju, jačanju poslovne suradnje i zajedničko iznalaženje novih održivih poslovnih rješenja, koja pridonose unaprjeđenju zaštite okoliša i resursnoj održivosti te jačanje i promoviranje poslovne konkurentnosti koja uključuje društvenu odgovornost.

Share This