Indeks društveno odgovornog poslovanja (Indeks DOP-a) zajednički je projekt Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj i Sektora za industriju Hrvatske gospodarske komore. Cilj je projekta bio omogućiti transparentan uvid u primjenu dobrovoljnih društveno odgovornih praksi poslovno najuspješnijih malih, srednjih i velikih poduzeća koja su odabrana prema kriterijima Zlatne kune. Zlatna kuna godišnje je priznanje koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora financijski najuspješnijim poduzećima. Indeks DOP-a metodologija je koja poduzećima omogućuje procjenu društveno odgovornih praksi i njihovu usporedbu s onima u drugim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Metodologija definira niz kriterija za ocjenjivanje u šest osnovnih područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi i odnosi sa zajednicom. Rađena je po uzoru na slične metodologije, kao što su Dow Jones Sustainability i Business in the Community CR Index. Ispunjavanje je upitnika dobrovoljno. Upitnik sadržava 119 pitanja za velike i srednje tvrtke i 61 pitanje za male tvrtke iz navedenih šest područja DOP-a. Od 2011. godine Indeks DOP-a otvoren je i za javna poduzeća koja se natječu u zasebnoj kategoriji. Projekt su financijski i stručno podržali USAID (putem AED-a) i UNDP te Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2008. godine i CIP, strukturni program Europske unije.