Pojam označava gospodarsku djelatnost u kojoj se primjenom strojeva ostvaruje masovna i standardizirana proizvodnja. Industriju čini skupina poduzeća koja dijele kupce, tržišta i tehnologije. Sa stajališta ponude, industriju čine poduzeća koja nude proizvode ili usluge s važnim zajedničkim proizvodnim obilježjima, uglavnom s generično istovjetnim tehnologijama, tehničkim ili tehnološkim procesima. Sa stajališta potražnje, industriju čine poduzeća koja proizvode asortimane koje kupci jedinstveno opažaju i doživljavaju. Ti su proizvodi bliske međusobne zamjene za kupce, dostupni su istim skupinama kupaca i udaljeni su (kao supstituti) od svih drugih proizvoda koji nisu rezultat industrije. Kad je nizak stupanj diferencijacije industrijskih proizvoda, industriju obilježava i jaka cjenovna križna elastičnost potražnje.