Predstavlja kolektivni organizirani napor povećanja znanja zasnovanog na znanosti ili inovacijama proizvoda i procesa. Istraživanje i razvoj uključuju temeljna istraživanja, primijenjena istraživanja, te razvoj. Temeljna istraživanja unapređuju znanja glede pojedinih predmeta istraživanja, ne očekujući njihovu kratkoročnu primjenu na komercijalnoj, osnovi te su najčešće premet javnog financiranja. Primijenjena istraživanja imaju za cilj komercijalnu primjenu rezultata istraživanja te su sponzorirana iz privatnih izvora. Razvoj pretvara rezultate primijenjenih istraživanja u korisne tržišne proizvode. S obzirom na to, temeljna istraživanja osigurava vlada i velike korporacije, a primijenjena istraživanja i razvoj su predmet interesa širokog spektra poslovnih organizacija. Ovo predstavlja jednu od ključnih komparativnih prednosti poduzeća te koristi od istraživanja i razvoja mogu biti ogromne. Neka istraživanja vode do patenata s mogućnošću licenciranja i osiguravanja tantijema (najbolji primjer je Sumamed i Pliva), dok većina otkrića ipak nije pogodna za patentiranje, ali su zato od velike koristi poduzećima koja na temelju njih prva izađu s novim proizvodima (robom ili/i uslugama) na tržište. Istraživanje i razvoj nerijetko zahtjeva znatna financijska sredstva, no ono je često, posebno u tehnološki dinamičnim industrijama, osnova razvoja novih procesa putem kojih se smanjuju troškovi opskrbe i uvode novi proizvodi, čime se osigurava konkurentska prednost. Istraživanje i razvoj mogu predstavljati i funkciju u organizaciji, odnosno organizacijsku jedinicu čija je osnovna zadaća razvoj novih proizvoda ili usluga, poboljšanje postojećih proizvoda ili usluga, pronalaženje nove uporabne vrijednosti starih proizvoda ili usluga, te unapređenje i razvijanje postojećih proizvodnih odnosno tehnoloških poslovnih procesa. Pri razvoju i unapređenju postojećih i novih proizvoda, usluga i procesa važno je da se pronalaze rješenja koja su optimalna s obzirom na postojeće materijalne, ljudske, financijske, informacijske i druge resurse poduzeća, te da su u skladu s razvojem i očekivanjima u okruženju, odnosno da se njima ili zadovoljavaju postojeće potrebe kupaca ili kreiraju neke nove.