DVOKUT-ECRO: Izazovi poslovanja u doba koronavirusa

13.05.20. | Primjeri dobre prakse

DVOKUT-ECRO d.o.o. je poduzeće specijalizirano za pružanje usluga u zaštiti okoliša i prirode koje je implementiralo principe društveno odgovornog poslovanja u načela svojeg poslovanja. Društvo je svjesno vlastite uloge u neposrednoj okolini, poslovnoj zajednici i širem društvu; promišlja sve aspekte vlastitog utjecaja te aktivno preuzima odgovornost koja iz njih proizlazi. Ove relacije su iznimno važne posebno danas, usred pandemije koronavirusa i realiteta nastale situacije, te nas ujedno obvezuju i motiviraju na spremno djelovanje

Piše: Vesna Žarak

Prioritet poslovanja je sigurnost i zaštita radnog kolektiva. Stoga Društvo od početka zdravstvene krize aktivno prati razvoj situacije, pravovremeno izvještava i usmjerava svoje zaposlenike te ih oprema nužnom zaštitnom opremom. Svi poslovni kontakti i putovanja smanjeni su na najmanju moguću mjeru, a Uprava je i prije službene  zabrane okupljanja i mjera izolacije donijela odluku o radu od kuće. Time je omogućeno i fleksibilno radno vrijeme, što zaposlenicima koji su roditelji (63% zaposlenika) olakšava usklađivanje poslovnih obaveza i brigu o djeci uslijed obustave rada škola i vrtića. Redovni terenski dio posla provodi se i dalje, pod uvjetom da ga zaposlenik može obaviti samostalno i bez sudjelovanja trećih strana (suradnika, klijenata i sl.), kako bi se izbjegli kontakti ili okupljanja. Trenutno se ukupno poslovanje tvrtke odvija digitalno i online, te se uspješno provodi zahvaljujući prethodnom ulaganju u niz alata i programa.

Glavna namjera Društva je očuvanje cjelovitosti radnog kolektiva, pri čemu će Društvo provesti preraspodjelu radnih zadataka i pokrenuti druge mjere s ciljem potpunog očuvanja radnih mjesta. Također, u administrativnom i financijskom poslovanju Uprava provodi niz mjera s vidom anticipiranja negativnih ekonomskih učinaka i njihovog minimiziranja u budućem radu tvrtke. Također bismo naglasili uvedenu praksu prioritetnog plaćanja mikro i malih dobavljača.

Ulaganje u edukaciju, čak i u vremenima krize

Društvo inzistira na kontinuiranom provođenju dodatnih poslovnih i radnih aktivnosti. Primjerice, organiziran je nastavak redovitog programa edukacija zaposlenika, pri čemu se prednost dalo soft skill edukacijama koje su usmjerene na dobrobit zaposlenika te razvijanje vještina i mehanizama za suočavanje sa stresnim situacijama. Usprkos gospodarski neizvjesnoj situaciji, nastavljamo svoj dobrotvorno-humanitarni program, gdje smo dio resursa preusmjerili za pomoć u borbi protiv pandemije koronavirusa i za stradale u potresu.

Sve ove mjere u skladu su sa preporukama Nacionalnog stožera, HZZJZ i opće društvene inicijative ‘Ostani doma’, a koraci koje Društvo dodatno provodi omogućuju daljnje neometano poslovanje te smanjenje negativnog ekonomskog učinka na nas, naše klijente, partnere, suradnike i dobavljače.

Za kraj želimo dodati da smo sigurni kako su poduzeća koja posluju u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja puno lakše i spremnije odgovorila na izazove trenutne situacije. Tome je tako jer ova poduzeća već imaju razvijene mehanizme koji vode u spremno preuzimanje odgovornosti za svoju okolinu i širu društvenu zajednicu.

Share This