JGL: pandemija koronavirusa može biti prilika za napredak

30.04.20. | Primjeri dobre prakse

Riječka farmaceutska kompanija JGL prilagodila se novom načinu poslovanja te na krizu uzrokovanu virusom COVID-19 ne gledaju isključivo negativno. Krize su, poručuju, prilike za poboljšanje, napredak i put prema održivom poslovanju

Piše: Dorotea Pernjak Banić

Na samom početku pandemije koronavirusa u JGL-u je formiran krizni stožer kojim upravlja glavni izvršni direktor Mislav Vučić. Stožer sačinjava cijeli viši menadžment JGL-a, a svakodnevno prati i nadgleda situaciju vezanu uz COVID-19 i njegove utjecaje. Također, stožer održava redovitu komunikaciju sa zaposlenicima.

Promjene u poslovanju JGL-a

Kad je riječ o zdravlju zaposlenika, obustavljene su aktivnosti koje iziskuju direktni kontakt, primjerice prodajne i marketinške aktivnosti na terenu. JGL je od početka pratio sve dostupne informacije o širenju virusa i već su tada svi zaposlenici iz rizičnih skupina udaljeni iz prostorija kompanije te su formirani fiksni timovi s kontroliranim rasporedom rada (rad u uredu ili od kuće). Uvjeti za rad unutar kompanije prilagođeni su kako bi poštivali preporučene mjere, a razina IT infrastrukture podignuta je na višu razinu.

Kako JGL posluje s kompanijama iz Italije, vrlo rano u početku pandemije na tom području, uspostavljena su pravila postupanja s repromaterijalom i komunikacije s partnerima koji gravitiraju prostorima kompanije, a dolaze iz rizičnih područja. Pojačane su savjetodavne i stručne usluge u ljekarnama, a ljekarnici pojačano zaštićeni.

Inicirane su donatorske akcije nabavke opreme i zaštitnih sredstava ustanovama, bolnicama te organizacijama koje pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu na primarnoj razini. Kako bi dodatno zaštitili zaposlenike, dionike i društvo, pokrenuta je tematska stranica jglobitelj.hr/koronavirus

Izazovi i prilike za poslovanje

Kao i svakoj kompaniji u ovim nesigurnim vremenima, poprilično je izazovno u potpunosti vladati situacijom. Naglasak stavljamo na kvalitetno informiranje zaposlenika, održavanje razine plaća i visoke razine proizvodnje te očuvanje visoke razine produktivnosti i motivacije zaposlenika. Za vrijeme krize, ali i nakon nje, bit će nužno izraditi akcijski plan za kvalitetno poslovanje u promijenjenim uvjetima. Na poslovanje JGL-a također utječe i pad vrijednosti valuta na ključnim tržištima na kojima poslujemo. U narednom razdoblju bit će izazovno balansirati između negativnih makroekonomskih i društvenih trendova, kao što su zastoji u poslovanju i karantena te povoljnih tržišnih prilika, zbog osnovne ljudske potrebe za zdravljem.

No, svaka kriza pruža i velike prilike za razvoj, tako će se kroz izmijenjene načine poslovanja moći stvoriti nove baze znanja u kompaniji, ali će se i bolje revidirati i prilagoditi standardi selekcijskih postupaka. Bit ćemo u većoj mogućnosti sagledati vlastite procese kroz prizmu održivog razvoja za sebe i za okruženje u kojem djelujemo. JGL će zbog nastale situacije zasigurno afirmirati nove i naprednije modele poslovanja.

Share This