Klimatske promjene dugoročna su statistička promjena vremena u određenom razdoblju koje može iznositi nekoliko desetljeća do nekoliko milijuna godina. Može se odraziti u promjeni glavnih vremenskih uvjeta, vjerojatnosti za ekstremne uvjete ili na bilo koji drugi način statističke distribucije vremenskih uvjeta. Klimatska promjena može se dogoditi u pojedinom području ili na cijelom našem planetu. U posljednje vrijeme, posebno u kontekstu politike zaštite okoliša, klimatske promjene označavaju modernu promjenu klime koja se očituje u globalnom zagrijavanju.

Klimatske promjene posredno ili neposredno pripisuju se ljudskim djelatnostima koje mijenjaju sastav globalne atmosfere i koje se osim prirodnih klimatskih oscilacija zamjećuju u određenom razdoblju. Različiti su učinci klimatskih promjena promjene živog i neživog okoliša zbog klimatskih promjena koje djeluju štetno na sastav i sposobnost samoobnove prirodnih i antropogenih ekosustava, na funkcioniranje društveno-gospodarskih sustava te na ljudsko zdravlje i dobrobit (UNFCCC, 1993.).