Prikazuje ukupnu vrijednost koja se po pojedinim fazama stvara od sirovine do krajnjega potrošača, a pritom kroz proces recikliranja zadnja faza postaje prvom fazom istog tog procesa. Koncept se temelji na knjizi Michaela Portera „Konkurentska prednost: stvaranje i održavanje superiorne izvedbe“ iz 1985. godine.

Lanac vrijednosti niz je međusobno povezanih aktivnosti koje dodajući vrijednost sudjeluju u preobrazbi ulaznih vrijednosti u izlazne te u konačnici omogućuju postizanje konkurentske prednosti. Prema Porteru, generički lanac vrijednosti poduzeća sastoji se od primarnih aktivnosti i aktivnosti podrške.

Norma ISO 26000 tumači društveno odgovorno poslovanja kao izlazak poduzeća iz okvira vlastita poslovnog procesa jer će ga dionici smatrati odgovornim ne samo za svoje postupke nego i za postupke dobavljača koji na bilo koji način sudjeluju u stvaranju finalnog dobra ili usluge. Lanac vrijednosti niz je međusobno povezanih poduzeća koja rade zajedno kako bi zadovoljili potrebe tržišta. Pristupi upravljanju lancem vrijednosti mogu varirati intenzitetom od manje izravnih do ugovorenih obveza sudionika lanca vrijednosti.