Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je projekt ‘Kružno gospodarstvo i gospodarenje otpadom u Hrvatskoj’

16.11.22. | Događanja, Aktivnosti

Izvor fotografije: Svjetska banka u Hrvatskoj

Piše: Dijana Varlec

Završna konferencija projekta “Kružno gospodarstvo i gospodarenje otpadom u Hrvatskoj” održana je 16. studenoga 2022. godine

Projekt je u posljednje dvije godine provodilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uz pomoć Svjetske Banke u Hrvatskoj i sufinanciranjem sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije.

Cilj projekta bio je pružiti potporu Hrvatskoj u prelasku na kružno gospodarstvo uz punu primjenu održivih principa u gospodarenju otpadom te primjenu koncepta kružnosti u budućem Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028.

Kroz aktivnosti projekta identificirani su prioritetni sektori za prelazak na kružno gospodarstvu te je pripremljen Akcijski plan za kružno gospodarenje građevnim otpadom 2023. – 2027. Više informacija o provedenim aktivnostima, prezentacije i dokumenti pripremljeni u sklopu projektnih aktivnosti dostupni su na stranici projekta.

Novi Akcijski plan za kružno gospodarstvo obuhvatit će sektore proizvodnje građevnog materijala i graditeljstva, proizvodnja tekstila, jednokratnih plastičnih materijala i bio-otpada (otpada od hrane), a obuhvatit će aktivnosti usmjerene na sprječavanje nastanka otpada te povećavanja odvojenog sakupljanja i reciklaže vrijednih materijala.

U svim aktivnostima projekta aktivno je sudjelovao Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, a pratiti će i objavu Akcijskog plana u sustavu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću , razvoj strateških i provedbenih dokumenata čiji je utjecaj na poslovanje članova HR PSOR-a od značaja.

 

#HRPSOR #odrzivirazvoj #kruznogospodarstvo #mingor #WB

Share This