Održan seminar “Djelotvorno sudjelovanje poslovnog sektora u donošenju javnih politika – primjer okolišnog zakonodavstva u kontekstu EU”

14.06.11. | Događanja, Vijesti

Seminar “Djelotvorno sudjelovanje poslovnog sektora u donošenju javnih politika – primjer okolišnog zakonodavstva u kontekstu EU” održan je 13. lipnja u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Seminar je namijenjen djelatnicima specijaliziranima za zaštitu okoliša ali i za zakonsko usklađivanje te za odnose s institucijama vlasti i EU, kao i za korporativne komunikacije. Fokus je bio na upoznavanju s mehanizmima za djelotvorno i transparentno sudjelovanje poslovnog sektora u procesima političkog odlučivanja o politici zaštite okoliša na razini EU te RH, u perspektivi skorog članstva u EU. Temeljem niza primjera dobre prakse ali i razmjene iskustava samih sudionica, rasprava se usmjerila na kritične faktore uspješnosti za hrvatski poslovni sektor te mogućnosti učinkovitijeg samoorganiziranja oko zajedničkih zagovaračkih prioriteta. Autorice seminara su stručnjakinje za europske integracije i zaštitu okoliša Mirna Vlašić Feketija i Ivana Markanović, u suradnji s Mirjanom Matešić, ravnateljicom HRPSOR-a, Dijanom Varlec, stručnom suradnicom sektora za industriju HGK i Marinom Škrabalom, MAP Savjetovanja.

Share This