Nefinancijsko izvještavanje ili izvještavanje o društveno odgovornom ponašanju praksa je mjerenja, objavljivanja i polaganja računa unutarnjim i vanjskim dionicima u vezi s učinkom poduzeća radi održivog razvoja. Ono je istoznačno s drugim terminima koji se koriste za opisivanje izvještavanja o ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima (npr. izvještavanje o održivosti, trobilančno izvještavanje itd.). Nefinancijsko izvješće treba dati uravnotežen i razuman prikaz učinka organizacije koja izvještava – uključujući pozitivne i negativne doprinose.