Njemačka financira projekte održivog razvoja u Hrvatskoj

26.11.20. | Primjeri dobre prakse

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Savezno ministarstvo okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti SR Njemačke objavilo poziv za projektne ideje u okviru Europske klimatske inicijative (EUKI). Cilj inicijative je promicanje suradnje na klimatskoj politici i razmjena iskustava i dobre prakse između država članica Europske unije i potencijalnih zemalja pristupnica.

U 5. pozivu za projektne ideje u okviru EUKI-a, neprofitne organizacije iz država članica EU-a mogu dostaviti nacrte projekata od 25. studenoga 2020. do 19. siječnja 2021. Najperspektivniji nacrti bit će, u drugoj fazi postupka, odabrani i razrađeni u cjelovite prijedloge projekata. Osnovne informacije i dokumenti za prijavu mogu se naći na stranici Europske klimatske inicijative.

U privitku se nalazi sažetak vezan uz projekte koji su već započeli u RH i u kojima sudjeluju hrvatske organizacije: Letter Croatia_final

#primjeridobreprakse #projektiodrživograzvoja #EUKI

Share This