Obnovljivi izvori, poput životinja, biljaka, drveća, vode, vjetra, sunca i drugoga oni su za koje se smatra da se mogu obnoviti, a za neke (sunce) da su neograničeni. Svježa voda nastaje iz Zemljina procesa samoobnavljanja, svježi zrak proizvodnjom kisika u biljkama, šume i ribe mogu se samostalno reproducirati. Obnovljivi su izvori prijeko potrebni za funkcioniranje ekosustava na Zemlji, ali lako mogu postati neobnovljivi ako su izloženi preveliku zagađenju ili se troše u količinama većim nego što je sposobnost ekosustava za samoobnavljanjem. Potrošnja ovih obnovljivih izvora danas premašuje sposobnost Zemlje za samoobnavljanjem gotovo 50%.