Održivi obrasci potrošnje odnose se na potražnju usmjerenu na potrošačev odabir robe i usluga kao što su hrana, stanovanje, odjeća, mobilnost i razonoda, uz ispunjavanje osnovnih životnih potreba i unapređujući kvalitetu življenja. Mjere poticanja održive potrošnje ne utječu izravno samo na proizvode i usluge kojima se koriste potrošači već i na energiju i materijale koji se troše u proizvodnim procesima, te na stvaranje otpada tijekom cijeloga životnog ciklusa, od eksploatacije sirovina do odlaganja ili ponovne upotrebe. Vlade moraju osigurati da potrošači dobiju nezbunjujuće informacije o utjecaju proizvoda i usluga na okoliš koristeći se shemama poput ekooznačivanja, informacija o proizvodu, izjava o okolišu, izvještavanja o okolišu i informativnih centara za potrošače. Moraju također promicati međunarodno prepoznate simbole (znakove) za ekooznačivanje. Održiva potrošnja zahtijeva da potrošači, zajednice, poslovni sektor i organizacije civilnog društva budu svjesni mogućeg utjecaja proizvoda i usluga na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi, uključujući i lokalni i globalni utjecaj. Informacije, a infrastruktura i oprema moraju biti dostupne potrošačima koji žele promijeniti svoje obrasce potrošnje. Objašnjenje održivih obrazaca proizvodnje i održivih obrazaca potrošnje u izvještaju je Zaštita potrošača, smjernice za održivu potrošnju, koji je 1995. objavila Komisija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju.

Predstavnici Svjetskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj objavili su stajalište da je potrebno mijenjati potrošačke navike jer je to jedina nada za održivost. Da bismo to postigli, moramo uvoditi inovacije. Održiva rješenja ne podrazumijevaju samo tehničke inovacije; važna su i ekonomska, društvena i institucionalna poboljšanja. Održiva potrošnja ne znači nužno manje trošiti, nego trošiti drukčije, djelotvorno trošiti. Održivi obrasci potrošnje ili održiva potrošnja ključan su dio održivog razvoja i usko povezani s održivom proizvodnjom.