Na skupu o Zemljiu u Riju 1992. godine donesena je Deklaracija o okolišu i razvoju u kojoj je istaknuto da bi države za ostvarenje održivog razvoja i poboljšanje kvalitete življenja svih ljudi trebale smanjiti i ukloniti neodržive obrasce proizvodnje i potrošnje i promicati odgovarajuću demografsku politiku.

Održiva proizvodnja i potrošnja sastoje se od kompleksnog spleta različitih aktivnosti: od načina života, načina potrošnje, ekodizajna proizvoda, načina korištenja slobodnim vremenom, proizvodnje hrane do drugih aktivnosti koje neizbježno utječu na okoliš, a mogu se mijenjati. Time se smanjuje i negativan utjecaj na okoliš. Za uspjelu promjenu trendova potrebno je da svaki pojedinac, potrošač i svaki gospodarstvenik, proizvođač počnu razmatrati svoj djelokrug utjecaja s aspekta resursne održivosti. Samo tada i kada se ljudi svjesno počnu mijenjati i mijenjati svoje ponašanje, moći ćemo govoriti o promjenama u smjeru održivosti.