Prema Zakonu o zaštiti okoliša, okoliš je prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka, koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, vode, tlo, Zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja što ga je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamna djelovanja.

Prema normi HRN EN ISO 14001 i ISO 26000, okoliš je okruženje u kojem neka organizacija djeluje, uključujući zrak, vodu, tlo, prirodne izvore, floru, faunu, ljude i njihove međusobne odnose.