Oxford Economics i SAP SE proveli su istraživanje o spremnosti prelaska na zeleno poslovanje

28.06.22. | Vijesti

Priredila: Dijana Varlec, Izvor fotografije: Dijana Varlec

Prenesena vijest: SAP vijesti

Izvještaj otkriva jaz i nedostatke u postizanju zelenog poslovanja

 

WALLDORF — Nedavna istraživanja Oxford Economics i SAP SE (NYSE: SAP) upućuju na postojanje značajnih prepreka inicijativama korporativne održivosti.

Problemi uključuju nedostatak komunikacije i angažmana zaposlenih na rukovoditeljskim pozicijama, neučinkovito korištenje podataka, izolirane tehnologije koje ne dijele procese ili informacije te nedostatak suradnje i partnerstva između tvrtki unutar istog sektora i međusektorski s različitim industrijama.

Ipak, iako se vrijednost održivih inicijativa ne primjenjuje u široj mjeri, studija također pokazuje da ovaj poslovni model rukovoditelji dobro razumiju. Rukovoditelji su izrazili želju da njihove organizacije postanu održivije, navodeći učinkovitost (58%), poboljšanje ugleda robne marke (46%) i zadovoljavanje potreba kupaca (44%) kao glavne poslovne prednosti za napore održivosti. Sveukupno, 63% anketiranih rukovoditelja navelo je da njihova tvrtka već ima formalni plan održivosti.

“Rukovoditelji shvaćaju da aktivnosti usmjerene na održivost mogu dovesti do bolje profitabilnosti, privući i kupce, zadržati zaposlenike te potaknuti pozitivne utjecaje na sve u lancu opskrbe,” rekao je Vivek Bapat, viši potpredsjednik za strateško planiranje i održivost, SAP. “Ali postizanje ovih ciljeva zahtijeva visok stupanj komunikacije i angažmana. U SAP-u pokušavamo razumjeti kako možemo podržati naše partnere u lancu vrijednosti kako bi ostvarili rezultate iz vlastitih ciljeva održivosti te kako bi definirali najbolje prakse u različitim industrijama.”

Pojavljuju se lideri održivosti

Većina organizacija koje su odgovorile na anketu opisale su labavo definirane obveze održivosti i ograničenu povezanost s internim i vanjskim dionicima. Otprilike dvije trećine rukovoditelja koji imaju izrađene planove održivosti kažu da opseg i vizija planova nisu učinkovito komunicirani u poslovnoj organizaciji ili zainteresiranim dionicima.

Međutim, istraživanje je identificiralo malu skupinu rukovoditelja – oko 9% – koji su prihvatili procese usmjerene na održivost te ubiru prednosti ovakvog pristupa. Ovi „lideri održivosti“ odlikuju se osobinama kao što su postavljanje jasnih očekivanja na strateškoj razini, primjena tehnologije koje imaju moć transformacije poslovanja i upravljanja podacima te interakcija s važnim dionicima kao što su zaposlenici, partneri u lancu opskrbe i kreatori politika.

“Lideri održivosti idu dalje od vizije kako bi osigurali da se postupi prema inicijativama održivosti”, rekao je Edward Cone, urednički direktor, Oxford Economics-a. “Oni komuniciraju s ključnim biračima unutar i izvan tvrtke, koriste integrirane tehnologije za mjerenje i praćenje učinka na način koji potiče odgovornost.”

Rješavanje ključnih problema može pokrenuti inicijative za održivost

Studija Oxford Economics-a i SAP-a nudi sveobuhvatne podatke za oslikavanje široke slike truda u primjeni korporativne održivosti. Iz odgovora se pojavljuju ključni izazovi na koje se tvrtke mogu usredotočiti kako bi poboljšale svoje rezultate održivosti te ušle u kategoriju “Lideri”. Napori za rješavanje ovih problema dijele se na pet ključnih područja:

  • Početak opredjeljenja izvršnih direktora o održivosti. Napori u pogledu održivosti trebali bi započeti postavljanjem jasnog plana koji je komuniciran i naglašen cijeloj poslovnoj organizaciji.
  • Vođenje jasne, dosljedne komunikacije. Dok napori za održivost počinju na vrhu, viziju zaposlenici moraju pretočiti u djelo. Povezivanje ključnih timova s jasnim ciljevima važno je za postizanje veće učinkovitosti provedenih održivih aktivnosti.
  • Integracija procesa, tehnologija i podataka. Većina poduzeća nije ugradila održivost u svoje temeljne strategije, što dovodi do nepovezanosti s tehnologijama koje se dvostruko obračunavaju, sprječavaju strateško planiranje i rezultiraju financijske i nefinancijske podatke nepovezanim. Objedinjavanje ovih izvještaja pruža uvid u napredak i način postizanja rezultata.
  • Proširenje održivih praksi na kupce, partnere i dobavljače. Dobavljači energije ključna su komponenta prakse održivosti, ali više od jedne trećine ispitanika ne smatra korištenje održivih dobavljača energije kritičnim za njihove ciljeve smanjenja emisija ugljika (36%). Također ne nameću svojim partnerima iste zahtjeve koje postavljaju sebi. Održivost je timski sport koji zahtijeva sudjelovanje u cijelom lancu vrijednosti.
  • Shvaćanje da su podaci od iznimne važnosti. Snimanje i analiza podataka pruža uvid u resurse i učinkovitost. Omogućuje organizaciji mjerenje rezultata i signalizira kada su potrebna poboljšanja. Ova ključna komponenta predstavlja područje u kojem je nasušna potreba za inovacijama u svim industrijskim sektorima.

 

Cjelovita studija dostupna je ovdje. SAP i Oxford Economics predani su nastavku proučavanja i razumijevanja najboljih praksi održivosti i pomaganju tvrtkama diljem svijeta da izgrade učinkovitije i poslovanje temeljeno na održivosti.

 

#HRPSOR, #odrzivost, #zelenatranzicija

Share This