Platforma EU o održivim financijama predstavila Izvještaj o društvenoj taksonomiji

1.03.22. | Vijesti

Platforma o održivom financiranju ima ključnu ulogu u omogućavanju takve suradnje okupljajući najbolje stručnjake o održivosti iz korporativnog i javnog sektora, industrije, kao i akademske zajednice, civilnog društva i financijske industrije.

Suradnja i dijalog između širokog spektra dionika iz javnog i privatnog sektora ključni su za postizanje ciljeva EU  Uredbe o taksonomiji, a time i Europskog zelenog plana te klimatskih ciljeva EU  za 2030. i 2050. godinu.

Kao stalna stručna skupina Europske komisije koja je osnovana u skladu s člankom 20. Uredbe o taksonomiji, Platforma pomaže Komisiji u razvoju njezinih održivih financijskih politika, posebice u daljnjem razvoju EU taksonomije.

Izvještaj o održivoj taksonomiji i prezentacija su dostupni OVDJE

#HRPSOR #EU #EUtaksonomija #održivofinanciranje

Share This