POGLEDAJTE PANEL RASPRAVU O ODRŽIVOM FINANCIRANJU

19.11.21. | Vijesti

Priredila: Nikolina Renić

Financijski sektor se sve više uključuje u razgovore o održivosti i konkretno banke postaju jedna od glavnih poluga održivog razvoja u budućnosti. Stoga, drugi panel 13. konferencije o održivom razvoju bavio se upravo temom održivog financiranja.

Panel Održivo financiranje moderirala je Daria Mateljak, izvršna partnerica u Hauska & Partner. U ovoj panel raspravi sudjelovali su  Balázs Békeffy, predsjednik Uprave, OTP banka; Boris Centner, član Uprave, Erste banke Hrvatska i Sandra Švaljek, zamjenica guvernera, HNB-a, koji su u središtu svih promjena prema održivom financiranju u Hrvatskoj.

Svi panelisti su prepoznali važnost tranzicije prema održivosti, razvijanju odgovornih strategija i ugrađivanju ESG (Environmental, social and governance) kriterija u svoje poslovanje. Doduše, na samom početku ukazali su na nejasnoće EU regulacija u nastajanju i na samo neznanje financijskog sektora oko održivosti, klimatskih promjena i zelene tranzicije. „Svi smo na početku“ izjavila je Švaljek. Kao izazove Békeffy je prepoznao nedostatak edukacije, suradnje i dijaloga između regulatora i financijskog sektora, ali i s klijentima. Centner je naglasio da je iznimno važno da banke u svojim strategijama imaju jasne i mjerljive ciljeve, ali i da banke očekuju poticajne mjere poput smanjenja kapitalne izloženosti i green supporting. Kao bitnu stavku u tranziciji prema održivosti financijskog sektora ističe se ambiciozno rukovodstvo banaka koji će hrabro prionuti usklađivanju sa zahtjevima regulatora. Također je naglašeno kako održivost igra ulogu u ratu za talente i doprinosi konkurentskoj prednosti svim poslodavcima, pa tako i bankama.

 

Cijelu panel raspravu možete poslušati OVDJE, ostatak konferencije na YouTube kanalu HR PSOR-a.

 

Share This