Pokazatelj je vrijednost (najčešće brojčana) promatranog slučaja (stanja), a dobije se mjerenjem i praćenjem te pokazuje pozitivan ili negativan smjer kretanja vrijednosti.

Svako poduzeće prati različite pokazatelje poslovanja: od uspješnosti poslovanja preko utjecaja na okoliš i društvo, do broja ozljeda na radu i broja izgubljenih dana te kretanja cijene dionica. Menadžment organizacije, kao i svi ostali dionici, osobito pozorno prate pokazatelje uspješnosti poslovanja poput onih o ekonomičnosti, profitabilnosti, investiranju, proizvodnosti, likvidnosti te zaduženosti.

Pokazatelji osim uspješnosti poslovanja mogu mjeriti utjecaj na okoliš, na društvene aspekte i slično. Nefinancijski pokazatelji za izradu izvješća održivosti detaljno su popisani i objašnjeni u Globalnoj inicijativi za izvještavanje ‒ u njezinim Smjernicama za izvještavanje o održivosti (GRI). Pri odgovaranju na upitnik Indeks DOP-a ili pripremi izvješća o održivosti ili društvenoj odgovornosti najbolje je upotrijebiti pokazatelje prema smjernicama GRI-ja. Pokazatelji učinka prema Smjernicama za izvještavanje GRI-ja jesu informacije koje daju usporedive podatke o ekonomskom, okolišnom i društvenom učinku organizacije. Društveni su pokazatelji razvrstani i u kategorije radnih odnosa, ljudskih prava, društva i odgovornosti prema proizvodu. Ključni pokazatelji razvijeni su multisektorskim dijalogom, a svrha im je donijeti općeprimjenjive informacije koje imaju materijalnu važnost za većinu organizacija. Dodatni se pokazatelji odnose na prakse ili teme koje nisu nužno materijalno važne za sve organizacije koje izvještavaju.