Poslovni dnevnik objavio je peto izdanje posebnog priloga o društveno odgovornom poslovanju koje je u elektroničkom obliku dostupno ovdje.