Poziv autorima za sudjelovanje na 6. nacionalnoj konferenciji o DOP-u

9.06.14. | Događanja

Pozivamo Vas da kao autori sudjelujete na 6. nacionalnoj konferenciji o DOP-u koja će se održati 10. prosinca ove godine u Zagrebu. Na promjenu formata Konferencije koja je do sada bila plenarnog tipa odlučili smo se kako bismo:

  • Potaknuli organizacije i pojedince koji provode dobre prakse da ih objavljuju na međunarodnoj razini u obliku koji je prihvaćen u međunarodnoj stručnoj i znanstvenoj zajednici
  • Potaknuli razvoj istraživanja DOP praksi i oblika primjene
    održivog razvoja u RH
  • Obogatili konferenciju međunarodnim i domaćim istraživanjima i primjerima
  • Omogućili izdavanje zbornika radova
  • Potaknuli da se održivi razvoj i društveno odgovorno
    poslovanje razvijaju kao struka

Više o temama Konferencije, rokovima prijave i uvjetima sudjelovanja potražite u dokumentima:

Share This