Poziv na sudjelovanje na virtualnim događanjima WBSCD-a, o poslovanju za vrijeme krize koronavirusa

9.09.20. | Događanja, Vijesti

HRPSOR, kao član globalne mreže WBCSD-a poziva vas na niz virtualnih događanja o načinima kako se kompanije mogu lakše nositi s krizom koronavirusa.

Priredila: Mia Ladika

Ova događanja potruditi će se pružiti uvid u nove taktike i strategije o poslovanju u budućnosti s obzirom na novu situaciju u kojoj se nalazimo. Omogućiti će vam uvid u brojne načine suradnje s ostalim kolegama u vašem području rada.
Neka od događanja dio su NYC klimatskg tjedna i Generalne skupštine UN-a koja će, između ostalog, obilježiti 75. obljetnicu UN-a 21. rujna, 2020 te organizirati UN-ov summit o bioraznolikosti 30. rujna, 2020.
Rezultati ovih razgovora biti će ponuđeni kao doprinos Summitu o utjecaju održivog razvoja kojeg organizira Svjetski ekonomski forum, kao i Nature for Life Hub konferencije koju organizira Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD), UN-ovog razvojni program (UNDP) i UN-ov program za okoliš (UNEP) koja se održava od 24. do 29. rujna.
Za raspored dogaćanja i više informacija posjetite: WBCSD događanja
#WBCSD #wbcsd #hrpsor #covid-19 #UN

Share This