Poziv za sudjelovanje u radu novoga tehničkog odbora

16.11.21. | Vijesti

Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i sve zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora Kružno gospodarstvo

Izvor: https: www.hzn.hr

Predviđeno je sljedeće područje rada odbora u osnivanju:

Normizacija u području kružnoga gospodarstva s ciljem razvoja okvira, uputa, pratećih alata i zahtjeva za provedbu aktivnosti svih uključenih organizacija kako bi se povećao doprinos održivom razvoju.

Ne obuhvaća:
aspekte kružnoga gospodarstva koje već pokrivaju postojeći odbori.

Napomena: Osim toga, tehnički odbor surađuje s postojećim odborima na temama koje mogu biti potpora kružnom gospodarstvu.

Dodatne obavijesti:

Jasna Okanović, dipl. ing., viša stručna savjetnica za normizaciju u području zdravlja, okoliša i medicinske opreme

e-poštajasna.okanovic@hzn.hr
tel. (01) 610 61 36
fax: (01) 610 93 21

Share This