PRIJAVITE SE NA KONFERENCIJU O NOVOJ DIREKTIVI O KORPORATIVNOM IZVJEŠTAVANJU O ODRŽIVOSTI (CSRD)

29.04.21. | Događanja, Vijesti

Prilagodio: HR PSOR

Pozivamo Vas na konferenciju 6. svibnja o novom prijedlogu Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Saznajte više o ključnim ciljevima i konkretnim utjecajima koje će nova Direktiva imati na izvještavanje. Odbori će, između ostalih tema, razgovarati o standardima izvještavanja o održivosti radi bolje i kvalitetnije informiranosti.

Direktiva o nefinancijskom izvještavanju (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) zahtijeva od određenih velikih poduzeća da izvještavaju o socijalnim pitanjima te pitanjima zaposlenih i okoliša, ljudskim pravima, mitu i korupciji. Međutim, podaci koji se trenutno prijavljuju ne zadovoljavaju potrebe korisnika.

Stoga je Europska komisija 21. travnja 2021. usvojila prijedlog Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) koji bi izmijenio postojeće zahtjeve NFRD-a o izvještavanju. Prijedlog osigurava da poduzeća od kojih korisnici trebaju nefinancijske informacije zaista objavljuju takve podatke, a da su objavljeni podaci relevantni, pouzdani, jednostavni za pristup i upotrebu te u skladu s obveznim EU standardima izvještavanja o održivosti.

Ako želite više saznati o novom prijedlogu Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti i promjene koje će donijeti za tvrtke, ovdje se registrirajte za prisustvovanje na virtualnoj konferenciji 6. svibnja, 2021.

Radnu verziju dnevnoga reda možete naći ovdje

#nefinancijskoizvjestavanje #hrpsor #dop #odrzivirazvoj #direktivaokorporativnomizvjestavanjuoodrzivosti #nonfinancialreportingdirective #csrd #nfrd

Share This