Produljenje roka za predaju sažetaka za 12. konferenciju o DOP-u i objava prošlogodišnjih radova

1.09.20. | Događanja, Vijesti

Produljen je krajnji rok za predaju sažetaka i sudjelovanje na 12. konferenciji o DOP-u, sa 1. na 15. rujna. Rok za predaju cjelovitih radova ostaje 1. listopada.
Razlog odgode je kako bi se sudionicima omogućilo dodatno vrijeme za prijavu sažetaka, na temelju kojih će nekoliko radova biti odabrano i objavljeno, u drugoj polovici sljedeće godine, u znanstvenom časopisu Socijalna ekologija, A1 razine, koje se osim tiskanog izdanja može pročitati na portalu Hrčak.
Odabrani radovi prezentirani na 11. konferenciji o društveno odgovornom poslovanju objavljeni su ove godine po prvi puta u časopisu Socijalna ekologija, a tako će biti i s radovima 12. konferencije o DOP-u. Stoga pozivamo sve autore da se prijave u navedenom roku.
#hrpsor #dop #odrzivirazvoj #cor #nefinancijskoizvjestavanje #nfi #dopkonferencija

Share This