Posrijedi je akcijski program UN-a o razvoju i okolišu za 21. stoljeće prihvaćen na Konferenciji o Zemlji u Rio de Janeiru 1992. godine. Obuhvaća ciljeve, potrebne mjere i osnove djelovanja u 40 poglavlja. Nije međunarodnopravni dokument. Integrira razvojno-političke i okolišno-političke aspekte. Strateška je osnova koncepta održivi razvoj. Tri su najvažnije teme održivi razvoj, klimatske promjene i biološka raznolikost.

Prvi se dio odnosi na međunarodnu suradnju, borbu protiv siromaštva, promjene potrošačkog obrasca, populacijske dinamike, zdravlja i razvoja naselja. Drugi se dio odnosi na gospodarenje resursima: atmosferu, tlo, šume, dezertifikaciju, rudarenje, poljoprivredu, raznolikost vrsta, vodu, kemikalije, zbrinjavanje otpada. Treći se dio odnosi na ulogu važnijih društvenih skupina, a. posrijedi su žene, djeca i mladi, urođeničke zajednice (društva), nevladine udruge (NGO), komune, posloprimci i sindikati, seljaci, privatno gospodarstvo, znanost i tehnika. U četvrtom su dijelu preporuke za promjene: financiranje, razvoj tehnologija, znanost, obrazovanje, djelatni kapaciteti, pravni instrumenti, međunarodne institucije i pronalaženje odluka.