U novom izdanju edukativnog priručnika „Učinkoviti menadžer i uspješan tim 2015“ u društvu  društveno odgovornih tvrtki i institucija, prepoznatih kao svijetli primjer dobre prakse, našao se i Grad Pula. Naime, Pula je prvi grad u svijetu certificiran prema načelima društveno odgovornog poslovanja, a sadržaj teksta koji se nalazi u priručniku, kojeg potpisuje pulski gradonačelnik Boris Miletić prenosimo u cijelosti:

„Grad Pula-Pola se dokazuje: ima dobre namjere i dobre postupke! Pula je najveći grad Istarske županije i administrativni je centar Istre još od rimskog doba. Danas ima status velikog grada; organizirana je u šest odjela i dvije službe, a ima 184 zaposlenika.

Da sveopća kriza ne mora biti alibi za apatiju, gradska uprava Pule dokazala je učinivši – može se reći – svjetski iskorak. Nakon obavljenog certifikacijskog audita, gradska uprava Grada Pule je u jesen 2014. dobila certifikat za sustav upravljanja društveno odgovornim poslovanjem (DOP) prema normi IQNet SR-10, koji sadržajno odgovara standardu ISO 26000. Do ovog trenutka samo su 63 tvrtke u svijetu uspjele ostvariti takav pothvat – od čega niti jedna lokalna uprava niti državna institucija. Grad Pula je prvi grad u svijetu koji je službeno certificirao svoju orijentaciju prema DOP-u. Ovim certifikatom, dobivenim od strane agencije, Pula dokazuje kako je organizirana i usmjerena k održivom razvoju i kako „ljudima i svijetu želi pružati više od prosjeka, samoinicijativno, svojim sredstvima, planski i sustavno“ (definicija DOP). Želi još više izaći u susret skupinama prema kojima je okrenuta i kojima služi (dionicima). Činom certifikacije odaslana je jasna poruka i građanima i javnosti, i to ne samo u Hrvatskoj. Grad se ovime želi distancirati od uvriježenog mišljenja o funkcioniranju javnih službi, postaviti visoke standarde rada i ponašanja.

Kako je došlo do toga da jedna gradska uprava može s lakoćom realizirati projekte koji su za mnoge druge nedostižni? Sjeme uspjeha posađeno je 2007. godine. Iako je izgledalo kao uobičajeni poslovni potez, prekretnica se dogodila činom implementacije elektroničkog sustava za upravljanje procesima i dokumentima. Kao rukom odneseni, nestali su dotadašnji uobičajeni poslovi i problemi – traženje akata i predmeta, zagubljeni dokumenti, greške, nedostatak informacija, netransparentnost, nepotrebni sastanci, pritužbe…

Kako je poslovni sustav doživio značajne promjene, bilo je neophodno stabilizirati radikalno drugačiji način rada, a što se napravilo uvođenjem ISO 9001 sustava. Sljedeći je korak bila implementacija informacijske sigurnosti (ISO 27001) kako bi se od grešaka i zlouporabe zaštitio ne samo informacijski već i cijeli poslovni sustav, a na koncu i usluga građanima. Ipak, glavni dokaz organizacijske superiornosti i poslovne zrelosti jest čin certifikacije društveno odgovornog poslovanja prema IQNet SR-10 normi.

Projekt je trajao šest mjeseci i na njemu su aktivno sudjelovali timovi s odabranim zaposlenicima Grada. Usvojena je Politika upravljanja sustavom DOP grada Pule, donesen Etički kodeks, identificirani su i ocijenjeni dionici i njihova očekivanja, proanalizirani zakonski zahtjevi i usklađenost s njima. Sačinjen je i Akcijski plan društvene odgovornosti u 13 točaka.

Zanimljivo je spomenuti da je, iako to nije bilo obavezno, izrađen i nefinancijski godišnji izvještaj o radu sukladno smjernicama G4 – Global Reporting Initiative, što omogućuje praćenje i ocjenu napretka u DOP-u. U sklopu samoga projekta, Grad Pula postao je članom svjetske mreže odgovornih subjekata – UN Global Compact .

Veličina svega ovoga je u tome što je gradska uprava napravila kvalitetne pretpostavke za direktan i konkretan pozitivni utjecaj na svoju sredinu u smislu društvene odgovornosti. Prema svojoj viziji, Grad Pula želi biti sve poželjnijim mjestom za život i rad ljudi – i sve su ovo koraci koji ka tome uporno vode. Iako je projekt certifikacije upravo završio, u gradskoj su upravi svjesni kako je biti društveno odgovoran putovanje, a ne odredište.

Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule“

Share This